Det cirkulære potentiale i tal

Det cirkulære potentiale i tal

Dyk ned i tallene bag det cirkulære potentiale i byggeriet i EU og i Danmark.

 

I Danmark er vi gode til at genanvende og nyttiggøre affald. Med regeringens strategi for cirkulær økonomi skal vi være endnu bedre til at genanvende.

Affaldsbehandling i EU

Som et led i at fremme omstillingen til cirkulær økonomi skal der skabes et marked for affald og genanvendte råvarer. Det skal gøre det mere attraktivt for virksomheder at genanvende materialer.

I Danmark bliver det meste affald genanvendt, mens en stor del bliver sendt til forbrænding eller nyttiggjort på anden vis. Bliv klogere på affaldsbehandling i Danmark og de resterende EU-lande på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Affald i Danmark fordelt på affaldskilder

Bygge- og anlægsbranchen producerede 37 % af det samlede affald i Danmark i 2016. Branchen er vores største affaldskilde, og der er derfor et stort potentiale for genanvendelse i byggeriet. Store dele af affaldet fra bygge- og anlægssektoren bliver nyttiggjort til en lav værdi. Ved at have større fokus på cirkulær genanvendelse kan virksomhederne i branchen skabe mere værdi af de samme materialer.

Se en oversigt over affaldsproduktion i Danmark fordelt på affaldskilder på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Cirkulær økonomi i byggeriet

Byggeriet står for cirka en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark. Der er derfor ingen tvivl om det cirkulære potentiale. Flere store virksomheder er allerede i gang med omstillingen til en cirkulær økonomi, mens mange mindre virksomheder finder det vanskeligt at omsætte potentialet ved en cirkulær forretningsmodel.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Større udbytte af materialer

Med en omstilling til en cirkulær økonomi kan Danmarks ressourceproduktivitet stige med 40 %. Det betyder, at man kan få langt større økonomisk udbytte af de materialer, som bliver brugt. Markedet for cirkulære byggeløsninger kan styrkes ved at have langt større fokus på at genanvende det værdifulde affald fra bl.a. nedrivning af bygninger, samtidig med at udnyttelsen af overskuddet skal optimeres.

Det vil have stor effekt på ressourceproduktiviteten i Danmark. Se udviklingen her.

Alle temaer på Forkant