Standarder er en væsentlig del af regeringens nye udspil for cirkulær økonomi

Standarder er en væsentlig del af regeringens nye udspil for cirkulær økonomi

I regeringens nye strategi for cirkulær økonomi bliver standarder understreget som et væsentligt værktøj i udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund.

 

I september 2018 lancerede regeringen sin strategi for cirkulær økonomi, der skal være med til at sætte skub i omstillingen til et mere bæredygtigt Danmark. Standarder har sat et markant aftryk på strategien. Hvis den cirkulære økonomi skal få luft under vingerne og skal kunne udfolde sig, er det nødvendigt med fælles standarder, der definerer, hvad der er cirkulært, og hvordan man arbejder med cirkulær økonomi.

- For at sikre dansk interessevaretagelse vil regeringen styrke indsatsen i forhold til EU-arbejdet vedrørende krav om cirkulær økonomi til energirelaterede produkter og opgørelse af produkters miljøegenskaber, lyder det fra regeringen i strategien.

Regeringsinitiativer og standarder

Der er i alt afsat 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer til at sætte skub i omstillingen til en mere cirkulær økonomi. I flere af disse initiativer spiller standarder en central rolle.

Dansk Standard har derfor sat sig i spidsen for arbejdet med udviklingen af cirkulære økonomistandarder i EU, og regeringen har valgt at støtte dette arbejde, så danske virksomheder får mest mulig indflydelse. Det er Europa-Kommissionen, der har besluttet i højere grad at indarbejde krav, der fremmer cirkulær økonomi i miljøkravene til energirelaterede produkter i EU’s ecodesign-direktiv.

Arbejdet med at udvikle standarder inden for cirkulær økonomi skal sikre, at vi undgår nationale særkrav og i stedet udvikler fælles europæiske og internationale standarder, så der bliver skabt transparens, kompatible produkter og løsninger samt bedre markedsadgang og adgang til internationale leverandører og aftagere.

Alle temaer på Forkant