Tænk bæredygtigt allerede nu

Tænk bæredygtigt allerede nu

Mens de europæiske arbejdsgrupper udvikler standarder for cirkulær økonomi, kan man sagtens starte med at flytte sin virksomhed i en mere bæredygtig retning.

 

Få et overblik over eksisterende grønne standarder her.

Cirkulær økonomi har for alvor fået grobund i dansk erhvervsliv, som higer efter nye standarder på området. Med mandat fra EU-kommissionen er der nedsat en europæisk komité med seks arbejdsgrupper, der skal sætte rammerne for standarder på området. Mens de er under udvikling, kan virksomhederne dog sagtens gå i gang med at optimere og systematisere arbejdet med bæredygtig virksomhedsledelse og udvikling.

Det gælder bl.a. den eksisterende internationale standard for social ansvarlighed, ISO 26000, og det danske ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar, DS 49001.

Man kan sagtens bruge standarder, der understøtter bæredygtig udvikling på produktsiden og samtidig implementere et ledelsessystem, der koncentrerer sig om social ansvarlighed.
Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard

- Det er vigtigt at huske, at der ikke er et enten eller. Man kan sagtens bruge standarder, der understøtter bæredygtig udvikling på produktsiden og samtidig implementere et ledelsessystem, der koncentrerer sig om social ansvarlighed. Alle tiltag supplerer hinanden. Det vigtigste er, at man aktivt tager del i dagsordenen og fokuserer ressourcer omkring udvikling, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Blandt de eksisterende standarder med fokus på miljø og bæredygtighed finder man fx:

ISO 26000, Vejledning i samfundsmæssigt ansvar

Giver vejledning til alle typer organisationer uanset størrelse og fysisk placering med bl.a. definitioner og termer, praktiske eksempler og metoder til implementering af politikker.

Køb i webshop
DS 49001, Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar – kravbeskrivelse

Indeholder krav og vejledning om bl.a. koncepter og termer, identifikation og involvering af interessenter samt integration af samfundsmæssigt ansvar i hele organisationen.

Køb i webshop
ISO 14001, Miljøledelsessystemer – krav og vejledning

Fastlægger krav til et miljøledelsessystem, der kan anvendes for systematisk at forbedre organisationens miljøpræstation for fx emissioner, affald og kemikalier.

Køb i webshop
Standardpakke – WEEE

Indeholder relevante standarder med tekniske specifikation og krav til mærkning, indsamling, logistik og behandling i forbindelse med EU’s WEEE direktiv, ”Waste from Electronic Equipment”.

Køb i webshop

Alle temaer på Forkant