Vejledning i Projektledelse – ISO 21500

De fleste organisationer arbejder i større eller mindre omfang projektorienteret. ISO 21500 for vejledning i projektledelse kan her bidrage til de ansattes grundlæggende forståelse for projektarbejdet – og med Dansk Standards projektledereksamen kan man nu få bevis på kompetencerne.

Om standarden

Den internationale standard ISO 21500 indeholder vejledning i begreber og processer i projektledelse, som har betydning og indflydelse på projekters gennemførelse. Målgruppen for standarden er:

  • Topledelse og projektsponsorer med henblik på at give dem en bedre forståelse af principper og praksis i projektledelse og gøre det muligt for ledere og sponsorer at give deres projektledere og projektteams den rette støtte og vejledning
  • Projektledere og projektteammedlemmer, så de har et fælles sprog i projektledelsesarbejdet og et grundlag til sammenligning af projektstandarder og -praksisser
  • Personer, som udvikler nationale standarder eller virksomhedsstandarder til brug ved udarbejdelsen af projektledelsesstandarder.

Om eksamen

Dansk Standard tilbyder eksamen i ISO 21500 i samarbejde med nedenstående uddannelsesinstitutioner. Formålet med eksamen er – på basis af et forudgående uddannelsesforløb - at styrke de studerendes projektledelseskompetencer til gavn for deres videre arbejdsliv.  

Adgangsgivende kurser til eksamen:

Supplerende kursusmateriale

Bogen Doing projects. A Nordic Flavour to Managing Projects kan hjælpe dig med at forberede dig til ISO 21500-certificeringseksamen. Bogen er på engelsk. Bogen fokuserer bl.a på disse 2 områder:

  • Den internationale standard for projektledelse, ISO 21500:2012, Vejledning i projektledelse. Standarden er med til at give dig en international referenceramme
  • Den nordiske tilgang til projektledelse, som ruster dig til at udvikle fremtidsorienterede projekter via gode sociale relationer og en gensidig forståelse mennesker imellem

Oversigt over Dansk Standard certificerede projektledere iht. ISO 21500

Tilmelding

Maskinmesterskolen København
Tid: Onsdag d. 26. juni kl. 14.00-16.00 
Sted: Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kongens Lyngby.

Tilmelding

DTU

Tid: Lørdag d. 24. august kl. 10.00-12.00

Sted: DTU i Lyngby, Auditorium 43 & 44.

Tilmelding: Tilmeld dig her

CBS

Tid: To be confirmed

Sted: At CBS, specific location to be confirmed

Tilmelding: Tilmeld dig her

Mere information om eksamen.