ATEX diplomkursus

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX Diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer.

ATEX Diplomuddannelsen henvender sig til alle, der har behov for at få en introduktion til metoder, udstyr, mærkning og installationer i forbindelse med risiko for eksplosive gasser og/eller støv. På kurset arbejdes på et overbliksgivende niveau med ATEX-standarder, -direktiver (2014/34 og 1999/92) samt national lovgivning på området, hvori der inddrages eksempler fra hverdagen. Mere end 180 kursister fra det danske erhvervsliv har på nuværende tidspunkt deltaget i og bestået den afsluttende prøve.

Deltagere på vores ATEX diplomkurser i 2016 har udtrykt en gns. tilfredshedsgrad på 4,5 (laveste karakter er 1 og højeste er 5.)

Se kursusoversigt nedenfor ↓