Eksplosive atmosfærer - ATEX

ATEX er betegnelsen for eksplosionsfarlige atmosfære, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv kan forekomme i en blanding med ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion.

ATEX er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion. Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier. Det er der taget forholdsregler imod.

Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Det kræver et indgående kendskab til samtlige virksomhedensinstallationer, samt at man uddanner de medarbejdere, som færdes i de eksplosionsfarlige områder, så de ikke er til fare for sig selv og andre.

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39966208

Europæiske ATEX Direktiver

Der er 2 europæiske direktiver, som regulerer forholdene i Danmark og resten af Europa:

ATEX direktivet 1999/92/EF

Ved at klassificere områder som eksplosive, kan man sikre dem mod eksplosioner, så personskade kan undgås. Det er Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som er myndighed for denne lovgivning i Danmark.

Arbejdet i forhold til dette direktiv indeholder typisk beredskabsplaner, dokumentation af område og udstyr, arbejdsinstrukser og uddannelse, instruktioner i rengøring, instruktioner i eftersyn, reparation og vedligehold samt beskrivelse af processer og aktiviteter.

ATEX direktivet 2014/34/EU

Trådte i kraft den 20. april 2016, og specificerer hvordan materiel skal mærkes og godkendes, samt hvordan dokumentation herfor skal udføres.

Mere om ATEX

Udvalg

ATEX Standardiseringsudvalg

Standardiseringsudvalget S-531 ’Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne’ er åbent for alle interessenter. Her diskuterer firmaer, testhuse og myndigheder de europæiske og internationale standarder i relation til ATEX.

Kursus

ATEX - diplomkursus - 2 dage

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX Diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer.