Udvalg

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne (S-531)

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, Ex-områder.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Soren Storm 1635X489 Neu
Næste møde
03 okt

Kontakt

Søren Storm
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for mekanisk og elektrisk materiel, sikringssystemer og komponenter samt forskrifterne for installationer, inspektion, kvalifikationer og reparation der gælder i eksplosionsfarlige områder.

Eksplosionsfarlige områder er hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt og der derved kan skabes en eksplosion ved antændelse. Udvalget arbejder med standarder indenfor områdeklassifikation og prøvningsmetoder til bestemmelse af egenskaber for antændelighed af stoffer.

Der er en løbende udvikling af forståelsen i samfundet for hvor der forekommer eksplosionsfarlig atmosfære. Benzin-, sprit- og gasanlæg samt miner har været velkendt som farlige områder i mange år. Men i industrier som korn-, foderstof-, gødnings-, fødevare- og tekstilindustrierne, samt sprøjte- og pulvermaling findes også områder der kan klassificeres som eksplosionsfarlige.

Udvalget varetager de primære fagområder indenfor standardisering til at understøtte de to primære EU-direktiver på området.

 • ATEX-direktivet 2014/34/EU trådte i kraft den 20. april 2016, og specificerer hvordan materiel skal mærkes og godkendes samt hvordan dokumentation herfor skal udføres.
 • ATEX-direktivet 1999/92/EF trådte i kraft den 30. juni 2003, og specificerer minimumskrav til arbejdstagers sikkerhed under arbejde i områder med eksplosive atmosfærer.

Til at understøtte de to direktiver arbejdes også med standarder indenfor Drift og vedligehold, risikovurdering, ”Functional safety” og certificering.

Udvalget beskæftiger sig også med maskindirektivet da det har krav ift. eksplosionsfare. Produktstandarder i S-531 er ofte både harmoniseret ift. maskindirektivet og ATEX-direktivet. EU-direktiverne er implementeret i dansk lov via bekendtgørelser hos de ansvarshavende myndigheder. De danske bekendtgørelser kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og Arbejdstilsynets hjemmeside.

Flere af standarderne fra udvalget er oversat til dansk.

Andre relevante links

I Europa foregår standardiseringsarbejde for elektrisk udstyr i CENELEC TC 31.CENELEC TC 31 har en række underkomiteer og arbejdsgrupper, som kan ses her.

Det internationale arbejde foregår i IEC TC 31, hvorfra næsten samtlige standarder bliver implementeret i Europa. IEC TC 31 har en række underkomiteer og arbejdsgrupper, som kan ses her.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Udvalgets arbejde er relevant for alle personer og firmaer, der er beskæftiget med eksplosionsfarlige områder på alle niveauer, herunder produktion af materiel, planlægning og udførelse af installation, drift og vedligehold af mekaniske og elektriske produkter.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere

 • Atex & Fire ApS
 • Danfoss A/S
 • Dansk Gasteknisk Center A/S
 • Det Norske Veritas Danmark A/S
 • Dotblue A/S
 • Drivkraft Danmark
 • Exveritas ApS
 • GEA Process Engineering A/S
 • Geopal System A/S
 • Inter Terminals Denmark A/S
 • JKF Industri A/S
 • Kalundborg Refinery A/S
 • Kronborg - El & Atex ApS
 • Maskinmesterskolen København
 • Moldow A/S
 • Nederman Holding A/S
 • NNE
 • PR Electronics A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Svend Hoyer A/S
 • Techcare ApS
 • Teknologisk Institut
 • tic elkas A/S
 • TNG Engineering ApS
 • Ul International Demko A/S
 • Ventco