Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne (S-531)

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, kaldet Ex-områder.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for mekanisk og elektrisk udstyr, apparater, komponenter og installationsforskrifter der anvendes i områder, som klassificeres som eksplosionsfarlige områder (Ex-områder).

Eksplosionsfarlige områder er områder hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og der derved skabes en eksplosion. Fra dagligdagen er vi ikke i tvivl om, at en benzinstation er et eksplosionsfarligt område, men i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustri, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier findes også områder i produktionen, hvor disse kan klassificeres som eksplosionsfarlige.

Arbejdsområdet omfatter eksplosionsforebyggelse og beskyttelse samt særlige forhold omkring drift og vedligehold. Derudover arbejder udvalget med standarder for prøvningsmetoder til bestemmelse af egenskaber for antændelighed af stoffer og risk assessment & functional safety i eksplosionsfarlige områder. Endvidere beskæftiger udvalget sig med standarder for zoneklassificering, stoffers egenskaber, installation, drift- og vedligehold og reparation.

Udvalgsarbejdet består i at udfærdige standarder i relation til ATEX direktiverne 2014/34/EU og 1999/92/EF.

 • ATEX direktivet 2014/34/EU trådte i kraft den 20. april 2016, og specificerer hvordan materiel skal mærkes og godkendes samt hvordan dokumentation herfor skal udføres.
 • ATEX direktivet 1999/92/EF trådte i kraft den 30. juni 2003, og specificerer minimumskrav til arbejdstagers sikkerhed under arbejde i områder med eksplosive atmosfærer.

De danske bekendtgørelser findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside og Arbejdstilsynets hjemmeside.

Flere af standarderne fra udvalget er oversat til dansk.

Læs referat fra det seneste udvalgsmøde her.

Relevante links

I Europa foregår standardiseringsarbejde for elektrisk udstyr i CENELEC TC 31.

CENELEC TC 31 har desuden en række underkomiteer og arbejdsgrupper, som kan ses her.

Standardisering af mekanisk udstyr foretages af CEN/TC 305 - Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection.

Det internationale arbejde foregår i IEC TC 31, hvorfra næsten samtlige standarder bliver implementeret i Europa.

IEC TC 31 har også en række underkomiteer og arbejdsgrupper, som kan ses her.

Det internationale arbejde med standarder for mekanisk udstyr foregår i underkomiteen SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Udvalgets arbejde er relevant for alle personer og firmaer, der er beskæftiget med eksplosionsfarlige områder på alle niveauer, herunder produktion af materiel, planlægning og udførelse af installation, drift og vedligehold af mekaniske og elektriske produkter.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Arbejdstilsynet
 • Bowitek ApS
 • Danfoss A/S
 • Det Norske Veritas Danmark A/S
 • Exveritas ApS
 • GEA Process Engineering A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Hello Great Works A/S
 • JE-elkas A/S
 • Lemvigh-Müller A/S
 • Maskinmesterskolen København
 • Moldow A/S
 • Nederman Holding A/S
 • NNE
 • PR Electronics A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Svend Hoyer A/S
 • TechCare ApS
 • Teknologisk Institut
 • Tml Safety Engineering A/S
 • TNG Engineering ApS
 • Ul International Demko A/S