Danish Standards use cookies for statistics and to improve the user experience of the site and add functionality.

Accept cookies

Elektroteknik

Elektrotekniske standarder spænder over et bredt område lige fra små elektronikkomponenter over maskiner til biler og tog.

Standarderne er i udpræget grad sikkerhedsstandarder, men dækker også performance og informations- og kommunikationsteknologi (ICT). Der refereres til rigtig mange af standarderne i national lovgivning og mange standarder understøtter EU-direktiver og giver dermed formodning om, at man overholder et direktivs essentielle krav.

DS/HD 60364-serien ”Standardsamling til installationsbekendtgørelsen” er et eksempel på standarder, der indgår i dansk lovgivning.