Konsekvensanalyse (DPIA)

Oversigt

På kurset lærer du at gennemføre konsekvensvurderinger i forhold til din organisations persondata med afsæt i privacy-standarden ISO/IEC 29134.

Vi opsummerer de nye lovkrav og standarder, og klæder dig på til at kunne vurdere potentielle privacy-indvirkninger af fx en proces, et system eller en enhed, som behandler persondata. Herefter gennemgås det, hvordan de fundne risici kan håndteres som en del af det samlede arbejde med risikostyring.

Kurset giver dig

 • Overblik over kravene i EU’s Persondataforordning 
 • Processen for konsekvensvurdering for privacy efter standarden ISO/IEC 29134
 • Værktøjer til identifikation, analyse og evaluering af mulige konsekvenser for privacy i forbindelse med behandling af persondata 
 • Vejledning i valg af foranstaltninger til håndtering af privacy-risici efter den nye standard, ISO/IEC 29151 (2017) 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere med ansvar for eller til opgave at styre eller implementere aktiviteter i forbindelse med EU’s Persondataforordning.

Underviser

Anders Linde, chefkonsulent i Dansk Standard, har +8 års erfaring med anvendelse og implementering af ISO/IEC 27001 for informationssikkerhed. Anders har bl.a. hjulpet Forsvaret, Nordea, Danmarks Domstole og Kbh. Kommune med rådgivning inden for informationssikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Anders på ali@ds.dk.

Program

 • 08:30 Morgenmad og velkomst
 • 09:00 Introduktion til GDPR, principper og ledelsesstandarder for privacy
 • 10:30 Pause 
 • 10:45 Planlægning: målsætninger, organisering og ressourcer til DPIA
 • 11:00 Identifikation af dataflows
 • 12:00 Frokost
 • 13:00 Vurdering: identifikation, analyse og evaluering af privacy-risici
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering privacy-risici
 • 15:30 Rapportering: udarbejdelse af DPIA-rapport
 • 16:15 Opsamling

Du lærer hvordan I planlægger, gennemfører og følger op på konsekvensvurderinger for jeres persondata under hensyntagen til DPIA-kravene i den nye EU-forordning (GDPR).

Anders Linde
Chefkonsulent
Dansk Standard

Praktiske oplysninger om kurser

Her kan du læse læse mere om praktiske oplysninger som fx betaling, kørselsvejledning og rabatter.

Standarder og håndbøger