Kom godt i gang med projektering efter den nye installationsbekendtgørelse

Oversigt

De nye regler for elinstallationer har medført væsentlige ændringer for projekteringen i forhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Arbejder du med projektering og verifikation, vil dette kursus give dig indsigt og overblik over de ændringer, de nye regler har medført og give dig en solid viden, som du direkte kan anvende i dit daglige arbejde.

Kurset giver dig

 • Viden om dimensionering
 • Valg af elmateriel
 • Viden om overspændingsbeskyttelse
 • Viden om nye supplerende krav til særinstallationer eller særområder

Målgruppe

Kurset henvender sig til rådgivere og elinstallatører, som har ansvaret for projektering og verifikation af større elinstallationer i boliger, erhvervsejendomme eller beskæftiger sig med ændringer af eksisterende installationer. Det faglige niveau og selve indholdet i programmet er tilpasset rådgivere og elinstallatører, som i forvejen har et godt kendskab til de gamle regler og ønsker denne viden overført til de nye regler.

Underviser

Johan Hakmann, diplomingeniør og konsulent hos Dansk Energi.
Johan har mange års erfaring fra elbranchen og har de senere år arbejdet med undervisning og rådgivning som konsulent i hhv. Tekniq og nu Dansk Energi. Endvidere er Johan mangeårigt medlem af standardiseringsudvalget S-564, som er den gruppe under Dansk Standard, der er ansvarlig for de standarder, den nye lovgivning bygger på.

Time

Program

 • 08:00 Velkommen og introduktion
 • 08:30 Bekendtgørelsen og standarder
  Anvendelse af standarder
 • 10:00 Pause
 • 10:15 Projektering
  - Boliger
  - Erhverv
  - Eksisterende installationer
  - Valg af materiel
  - Adskillelse og afbrydelse                                     
  - Overspændingsbeskyttelse
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 Beskyttelse mod elektrisk stød
  - TT-systemer
  - TN-systemer
  Særområder fx badeområder, solcelleinstallationer og lysinstallationer
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Verifikation
  - Eftersyn
  - Afprøvning
 • 16:00 Afslutning og evaluering


Praktiske oplysninger om kurser