Temamøde – Smart City og IoT

Oversigt

I Danmark har vi arbejdet med Smart City-løsninger i en årrække. En del af projekterne kommer dog ikke videre efter ”projektstadiet”, andre ender med at låse aftageren til én teknologi, selv om der findes mange andre. Derfor er der brug for en fælles dansk rammemodel for arkitekturen for Smart City og IoT.

På dette temamøde ønsker Erhvervsstyrelsen, Smart City Cluster Denmark og Dansk Standard at samle de danske interessenter for at opstarte arbejdet med at udvikle en fælles tilgang og enighed om rammen for Smart City og IoT. 

Et af de områder, hvor der savnes klarhed over løsninger og krav til relevante teknologier, er inden for offentlige udbud. Kommunerne mangler vejledning til, hvilke anerkendte standarder der bør henvises til i udbudsmaterialer for at få fleksibilitet og skabe mulighed for at bruge eksisterende løsninger. En fælles tilgang vil både kunne sikre kommunernes investeringer og understøtte de virksomheder, der leverer Smart City-løsninger, i at skalere deres løsninger og fremme eksporten til udlandet.

Det får du ud af mødet

 • Indblik i udfordringerne med Smart City og IoT og eksempler på løsninger fra indland og udland.
 • Orientering om opstart af arbejdet med en fælles dansk ramme, der bygger på internationale standarder.
 • Mulighed for at påvirke en fælles dansk ramme for Smart City og IoT i Danmark.

BEMÆRK
Temamødet holdes hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, København Ø

Målgruppe

Kommuner, rådgivere og leverandører af smart city løsninger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vincentz Fischer cvf@ds.dk, tlf.: 39966130.

Time

Program Temadag kl. 9.30 – 12.00

 • 09.30-10.00: Registrering og morgenmad
 • 10.00-10.05: Velkomst v. Camilla Hjermind, Erhvervsstyrelsen, og Martin Brynskov, Aarhus Universitet/Smart City Cluster DK
 • 10.05-10.15: Smarte og bæredygtige byer – Succesen afhænger af fælles standarder, v. Charlotte Vincentz Fischer, Dansk Standard
 • 10.15-10.25: En jungle af standarder – Kommunernes virkelighed, Lone Kelstrup, Gate 21
 • 10.25-10.35: Digital infrastruktur som afgørende konkurrenceparameter, Morten Kristiansen, Dansk Industri 
 • 10.35-11.05: Inspiration: Den hollandske tilgang til Smart City & IoT, v. Frans Jorna, Director Digital City & Innovation, City of Almere
 • 11.05-11.35: Hvordan passer den hollandske model ind i en dansk kontekst? – diskussion i mindre grupper
 • 11.35-11.55: Opsamling i plenum
 • 12.00: Tak for i dag

Dagsorden for udvalgs-/kickoffmøde kl. 12.00-15.00

 • Velkomst og præsentationsrunde
 • Internationale trends og igangværende initiativer 
 • Scope, plan og mål for det kommende arbejde
 • Opsamling og næste møde

Billeder

Der kan lejlighedsvis blive taget billeder til arrangementet. Det vil som udgangspunkt være stemningsbilleder og ikke personfokuserede. Dansk Standard forbeholder sig ret til at bruge billederne til markedsføring af egne produkter og ydelser.