Få mere værdi af dit kvalitetsarbejde

03. december 2013

Få mere værdi af dit kvalitetsarbejde

Kvalitetsledelse bliver i stadig stigende grad brugt af danske virksomheder som redskab til at styre deres processer og øge produktiviteten. Det kan dog på sigt være svært at fastholde fokus og energi i kvalitetsarbejdet. Det viser de første resultater fra Dansk Standards Indeks for Kvalitetsledelse.

I foråret lancerede Dansk Standard Indeks for Kvalitetsledelse, der giver virksomheder, organisationer og institutioner i både den private og offentlige sektor et værktøj til at vurdere om deres kvalitetsindsats er effektiv og værdiskabende, og hvordan de kan opnå større forretningsværdi i arbejdet. Samtidigt gør indekset det muligt at sammenligne resultaterne med andre virksomheder og kan dermed bruges til benchmarking og inspiration.

Dette kan bl.a. DHI, der godt halvandet år efter en certificering i Danmark og kort efter certificering i Singapore har brugt Indeks for Kvalitetsledelse som en ”temperaturmåling” eller ”intern kundetilfredshedsundersøgelse” i de to datterselskaber, nikke genkendende til:

- Indeks for Kvalitetsledelse er et godt supplement til den information, vi løbende indsamler om ledelsessystemet på f.eks. interne audits, og supplerer vores løbende ”serviceeftersyn” af systemerne, således at vi fortsat kan nå vores mål om kvalitet og effektivitet, siger Christian Grøn, der er direktør for konsulentydelser i den danske del af DHI, en danskbaseret virksomhed, der leverer rådgivning, forskning og software inden for vand, miljø og sundhed til hele verden og uddyber:

Kundernes tillid til kvaliteten af vor rådgivning, forskning og software er alt afgørende. Vort ledelsessystem er opbygget for at sikre den kvalitet, men også for at understøtte effektiv og ensartet eksekvering i vor globale organisation. Resultaterne fra Indekset gør det tydeligt, hvilke dele af ledelsessystemet der er velimplementerede, effektive og værdiskabende, og hvor der er behov for udvikling og forbedring. Ikke overraskende opfattes ledelsessystemet meget positivt af den øverste ledelse i både Danmark og Singapore, mens mellemledere og projektledere efterspørger mere træning i systemets anvendelse, men til vor overraskelse også yderligere udvikling. En række konkrete forslag til udvikling kom også frem.

Christian Grøn
Direktør for konsulentydelser
DHI

De første resultater fra indekset viser, at langt hovedparten af virksomhederne mener, at deres kvalitetsarbejde er effektivt, skaber værdi og understøtter virksomhedens evne til at nå sine forretningsmæssige mål. Og langt de fleste oplever, at kvalitetsarbejdet i deres virksomhed er godt og tydeligt forankret i virksomhedens organisation, og at ansvar og opgaver i forhold til kvalitetsledelse er fastlagt klart og entydigt. 

Resultaterne fra indekset viser imidlertid også, at effektiviteten og værdien af arbejdet med kvalitetsledelse opleves meget forskelligt og afhænger af, hvor i virksomheden man befinder sig. Jo tættere på toppen, desto mere positivt opleves kvalitetsindsatsens effektivitet og værdi, mens ledere og medarbejdere længere nede i organisationen har et mere forbeholdent og nuanceret syn på kvalitetsledelse. Desuden peger de første resultater på, at det kan være en udfordring at fastholde fokus og energi i kvalitetsarbejdet og holde gang i arbejdet med løbende udvikling og forbedring af kvalitetsindsatsen.

Det er fortsat muligt at tilmelde sig Dansk Standards Indeks for Kvalitetsledelse og få målt effektiviteten af ens kvalitetsindsats. Indekset er åbent for alle private og offentlige virksomheder uanset størrelse og branche. Alle typer virksomheder, institutioner og organisationer, der arbejder med kvalitetsledelse kan således blive medlem, og levere data, samt få adgang til resultaterne fra indekset. Læs mere om Indeks for Kvalitetsledelse.

Om Indeks for Kvalitetsledelse

Indeks for kvalitetsledelse gør det muligt at måle effektiviteten af virksomheders arbejde med kvalitet, fx med udgangspunkt i ISO 9001-standarden, og dermed hjælpe virksomhederne videre i kvalitetsarbejdet, så de kan øge effektiviteten og produktiviteten yderligere. Desuden gør indekset det muligt at sammenligne resultaterne med andre virksomheder, institutioner eller organisationer, f.eks. i samme sektor eller branche, af samme type, størrelse, m.v. På den måde vil indekset – når det er fuldt udviklet – bliver en national vidensbank for virksomheder, institutioner og organisationer i såvel den private som den offentlige sektor, der arbejder med kvalitetsledelse.

Kontakt