CSR AWARDS handler også om standarder

02. september 2013

CSR AWARDS handler også om standarder

Hvad sker der på bæredygtighedsområdet? Hvor er vi på vej hen? Hvad er de overordnede tendenser? Hvilken rolle spiller standarder? Og hvordan kan de understøtte udviklingen? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på, hvis man kigger forbi Dansk Standards event på CSR AWARDS 2013, der løber af stablen 16.-17. september i Holstebro.

Dansk Standard deltager med eventen ”Bæredygtige lokalsamfund og globale perspektiver i CSR”.  Her er fokus på CSR i et større perspektiv, og der er rig mulighed for at høste erfaringer inden for samfundsmæssigt ansvar og udvikling af lokalsamfund og bymiljøer i Danmark og ikke mindst deltage i debatten om den værdi, CSR skaber.

- Med vores event har vi valgt at flytte CSR-fokusset fra et snævert virksomhedsperspektiv til et bredere lokalsamfundsperspektiv. For hvis man som virksomhed gerne vil arbejde med det her, er man nødt til at have en multistakeholder-tilgang. Det nytter ikke noget, at man selv er engageret, hvis man ikke får alle i lokalsamfundet med, fortæller Kim Christiansen, seniorkonsulent i Dansk Standard og ekspert på bæredygtighedsområdet.

Program for sideevent, mandag den 16. september 2013 kl. 14.00-16.00.

Introduktion v/Niels Madelung, Dansk Standard  
Setting the scene v/Søren Hermansen, Energiakademiet Samsø
-Hvor er vi på vej hen i forhold til bæredygtig udvikling af lokalsamfund?
Debatoplæg 
- Bornholm Bright Green Island v/Fredrik Romberg, Business Center Bornholm 
- Carlsberg Byen v/Louise Panum Baastrup, Carlsberg Byen 
- Vinge City v/Signe Kongebro, Henning Larsen Architects 
Debat i plenum v/Niels Madelung og talere
Global perspektivering v/Kim Christiansen, Dansk Standard
Afrunding v/Niels Madelung, Danske Standard

På sideeventen kan man møde nogle af landets eksperter inden for samfundsmæssigt ansvar. Der vil bl.a. være oplæg fra Søren Hermansen fra Energiakademiet Samsø med fokus på fællesskabstankegangen samt tre konkrete eksempler på bæredygtig byudvikling.

- Bornholm, Carlsberg Byen og Vinge City stiller op til en snak om deres praktiske erfaringer med bæredygtig udvikling i et øsamfund, et eksisterende bysamfund og en helt ny by. Det vil helt sikkert give inspiration til andre – uagtet om man er virksomhed, kommune eller organisation. For CSR er relevant for alle, siger Kim Christiansen.

Hertil krydres med seneste nye viden om internationale initiativer for standarder for bæredygtige samfund, bl.a. udvikling af indikatorer til at måle, veje og sammenligne CSR-indsatser og resultater. Udover sideeventen, kan man også 16.-17. september møde en af Dansk Standards konsulenter til en snak om alt lige fra bæredygtighedsstandarder og CSR- ledelsessystemer til mulighederne for rådgivning og certificering.

Dansk Standard er en af hovedaktørerne bag udviklingen af den internationale standard for CSR, ISO 26000, og har tillige udviklet en dansk standard for CSR, DS 49001, som virksomheder kan certificeres efter. Dansk Standard yder rådgivning om, hvordan man som virksomhed, kommune eller organisation kan arbejde aktivt med CSR og CSR-standarderne, og tilbyder også hjælp til at implementere CSR i allerede eksisterende ledelsessystemer.

CSR AWARDS 2013 handler om, hvordan virksomhederne i fremtiden kan blive bedre til at indarbejde social ansvarlighed og bæredygtig udvikling i deres arbejde – og hvordan de samtidig kan tjene penge på at gøre det. På deltagerlisten er udover toppen af dansk erhvervsliv, blandt andre seks danske ministre, FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan og Yvo de Boer, kendt fra COP15.