10. september 2014

Standarder skal forenkle udbudsprocessen i det offentlige

Ifølge regeringens vækststrategi skal standarder bruges til af forbedre offentlige udbud. Målet er at gøre processen enklere både for tilbudsgiver og ordregiver.

Standarder skal bruges langt mere aktivt til at styrke offentlige udbud. Sådan lyder budskabet i regeringens vækststrategi, der vil gøre det nemmere for både ordregiver og tilbudsgiver at udbyde og byde på opgaver i det offentlige.

Dansk Standard er på regeringens foranledning gået i gang med at indarbejde flere standarder i udbudsprocesserne med den dagsorden både at spare tid og penge på begge sider af bordet.

- En af fordelene ved at arbejde med standarder i udbud, er, at det forbedrer mulighederne for en tilbudsgiver for at byde på opgaver på tværs af kommunegrænser, fordi kravspecifikationerne i udbud vil ligne hinanden mere fra kommune til kommune. Samtidig bliver det enklere for kommunerne at udbyde opgaverne, fordi standarder hjælper med at stille éntydige krav til leverancen, fortæller Søren Jensen, der er chefkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for offentlige indkøb, og fortsætter:

Mere kvalificerede bud i fremtiden

- Mange steder i både det offentlige og i det private har man den opfattelse, at det er tungt at arbejde med standarder, og at anvendelse af standarder derfor i sig selv bliver begrænsende for antallet af tilbudsgivere. Men hele pointen er jo netop at ved at leve op til standarder, kan det blive enklere at byde på opgaver, hvilket vil reducere transaktionsomkostningerne. Og dét vil vi bevise, siger Søren Jensen.

Målet med anvendelse af flere standarder i offentlige udbud er ifølge Søren Jensen også at søge at bidrage til, at der kommer flere kvalificerede tilbud ind. Så ved tilbudsgiverne meget mere præcist, hvad de skal leve op til.

Helt konkret er han pt. i dialog med en række større interessenter om et samarbejde for netop at demonstrere potentialet for både ordregiverne og tilbudsgiverne, og han vil i den kommende tid bidrage til at udarbejde 8 udbud, hvor det er Dansk Standards opgave at få implementeret flere standarder i udbud. På baggrund af disse erfaringer skal Dansk Standard og indkøberne udvikle en større viden om standarder i indkøb, som offentlige indkøbere kan bruge til at forbedre deres udbudsforretninger.

- På den lange bane kan man jo også tænke, at danske virksomheder kan få lettere ved at byde på internationale udbud og omvendt, netop fordi de kan dokumentere at de efterlever standarder, siger Søren Jensen.

Spar tid og penge med standarder

En helt ny standard, som Søren Jensen tror kan få stor betydning for offentlige indkøb, ikke mindst på markedet for serviceydelser, er ISO 22301 om Videreførelse af virksomhedsdrift.

- Standarden hjælper virksomheder til at tænke over, hvor der er risici i forhold til kunderne og dermed også til at finde en løsning. Der er mange, der ikke har tænkt over, hvad de gør, hvis noget går gruelig galt. Det kunne fx være madudbringning. Hvad gør virksomheden, hvis der sker noget uforudset, så de pludselig ikke kan bringe mad ud? Det er meget væsentligt for virksomheden og ikke mindst for kommunen som ordregiver, at der er tænkt nøje over alle potentielle risici. Rettidig planlægning kan spare både tid og penge og med den rette dokumentation for risikostyring, får de offentlige ordregivere også mulighed for at sænke paraderne lidt, så de ikke behøver stille meget høje krav til virksomheders omsætning ved udbud. Derfor kan standarden også være med til at åbne muligheder for, at flere små og mellemstore virksomheder kan byde på større offentlige udbud, siger Søren Jensen.

Læs også artiklen "Nyt direktiv gør udbud nemmere".