Standarder for droner på vej

04. april 2016

Standarder for droner på vej

Droner bliver mere og mere udbredte til alt lige fra flyvende videooptagelser til landmåling, men der mangler fælles rammer og retningslinjer på området. Derfor skal der nu laves internationale standarder for droneteknologi og -procedurer, og danske droneaktører har mulighed for at deltage i arbejdet.

- Droner er et område i massiv vækst, og selvom der kun er ganske få producenter af droner og droneudstyr i Danmark, er der rigtigt mange, der arbejder med droner inden for alt lige fra film og tv til shipping og fragt. Vi har således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de kommende internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav for droner, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard. 

Standarderne skal sætte rammerne for den fremtidige udvikling, innovation og anvendelse af droneteknologien og opstille retningslinjer og krav til eksempelvis design, luftdygtighed, sikkerhed, distance, programmering, kontrolsystem og operationelle processer samt systemernes interoperabilitet og informationsflow. Standarderne skal også sikre, at der bliver et fælles sprog med fælles termer og definitioner på området internationalt.

Arbejdet med at udvikle standarder for droner starter i år og er åbent for alle, der har faglig viden om emnet og ønsker at præge indholdet af standarderne.

- Ved at deltage i det internationale standardiseringsarbejde sikrer vi, at danske operatører og producenter kan få indflydelse på de krav og rammer, der bliver opstillet i de endelige standarder. Det giver klare konkurrencemæssige fordele, for de virksomheder, der deltager, og globale forretningsmuligheder for danske virksomheder, siger Torben Dalsgaard.

I Danmark har droner stor erhvervspolitisk interesse, og regeringen arbejder på en national strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse. Det forventes, at standardisering bliver et af fokusområderne i strategien.

Om standardiseringsarbejdet

Dansk Standard holder første møde om dronestandarderne 6. juni, hvor interesserede kan høre mere om de standardiseringsforslag, som er på den internationale dagsorden. Det er gratis at deltage i mødet.

Standarderne udvikles i den internationale standardiseringsorganisation ISO, der har ca. 170 medlemslande. De første internationale arbejdsgruppemøder afholdes i Kina fra den 27.-28. juni 2016. Her har danske interessenter også mulighed for at deltage. Kina, Frankrig, Tyskland, Japan, Rusland, Ukraine, UK og USA har indtil videre tilkendegivet at ville deltage aktivt i standardiseringsarbejdet.

Arbejdet med at udvikle standarderne er relevant både for operatører og producenter af droner og teknologisk udstyr og forskere, udviklere, myndigheder samt certificerings- og testinstitutter.

Læs også artiklen "Stort potentiale i droner".

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

26. april 2022

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

Standarden for Maskinsikkerhed – Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer, DS/EN IEC 62061:2021, er netop blevet harmoniseret under EU’s maskindirektiv.

Nye krav til svejseudstyr – stelklemmer og elektrodeholdere

19. april 2022

Nye krav til svejseudstyr – stelklemmer og elektrodeholdere

De nye udgaver af standarderne for henholdsvis stelklemmer til svejsereturstrøm og elektrodeholdere til lysbuesvejsning er netop blevet harmoniserede. Derfor træder nye krav til stelklemmer og elektrodeholdere i kraft fra d. 21. juni 2023.

Revision af standard for opvarmning af procesrør

19. april 2022

Revision af standard for opvarmning af procesrør

Nu er der nye krav på vej til elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer og rør, som installeres i eksplosive atmosfærer. Standarden DS/EN 60079-30 skal nemlig revideres. Og alle med viden på området har mulighed for at deltage i arbejdet og få...

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

10. november 2021

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

Alt for mange robotter er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige og i værste fald ulovlige at bruge. Der mangler nemlig viden i markedet om CE-mærkning, som er et krav på alle robotinstallationer.