Teknologisk Institut: Stort potentiale i droner

04. april 2016

Teknologisk Institut: Stort potentiale i droner

Brugen af droner er i kraftig vækst i Danmark. Teknologisk Institut ser et stort potentiale, særligt i landbruget, og understreger samtidig, at man skal være skarp på teknologiens muligheder for at få størst udbytte.

- Brugen af droner er allerede mere eller mindre eksploderet. Og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se meget mere. Særligt fordi det er en teknologi, der har fået så meget opmærksomhed og som er så tilgængelig, fortæller Thomas Almdal konsulent i Teknologisk institut.

Sammen med ca. 20 andre konsulenter arbejder han på at udvikle droner til professionelt, civilt brug i Danmark.

Instituttet har netop lavet en kortlægning af droner i Danmark. Her fremgår det, at små 300 danske virksomheder anvender droner. 45 % af dem kommer fra mediebranchen, der primært anvender droner til produktion af film, video og tv-programmer.

Optimismen støttes af en rapport fra Oxford Research fra april 2015. Rapporten estimerer, at droneudviklingen vil afføde 15.000 jobs i Danmark i 2050, hvis Danmark bliver blandt de europæiske ’firstmovers’ på området.  

- Mange vil gerne afprøve teknologien. Og du kan tage i Elgiganten og købe en drone for 3500 kr., så er du i gang, fortæller Thomas Almdal og understreger samtidigt, at mange endnu ikke helt har fundet ud af, hvad de rent faktisk kan bruge droner til.

- Der er så mange muligheder. Og teknologien er stadig forholdsvis ny. Man skal være skarp på, hvordan det kan give værdi, hvordan man kan udnytte mulighederne bedst muligt, fortæller Thomas Almdal.

Droner skal gøre det nemt for landmændene

Ifølge Thomas Almdal er der især et stort potentiale i brugen af droner på inspektionsområdet

- I forbindelse med inspektioner kan dronerne komme tættere på tidligere svært ufremkommelige steder f.eks. broer og vindmøller og inspicere strukturer, der eller ville kræve stiger eller lifte at komme i nærheden af. Droner har også stort potentiale i landbruget, hvor landmænd kan bruge dronerne til monitorering af afgrøder. Dronerne kan filme markerne og give landmanden et hurtigt overblik over, hvordan hans planter har det, fortæller Thomas Almdal.  

Udvikling på droneområdet kræver imidlertid, at der bliver udviklet specielle sensorer og software, der direkte kan anvendes af brugerne. Når det først kommer, vil det ifølge Thomas Almdal have stor betydning for drone-industrien.

- Hvis landbruget for alvor skal have glæder af droner, kræver det, at vi får udviklet sensorteknologien og får det nedskalleret, så det er tilgængeligt for landmænd. Teknologisk Institut arbejder selv bl.a. med sensorteknologier for planter netop nu, og vi ser et kæmpe potentiale her, siger Thomas Almdal.

Standardisering vil styrke udbredelsen af droner

Med mulighederne følger også nogle begrænsninger. Ifølge Thomas Almdal ligger begrænsningerne primært i lovgivningen, der bl.a. stiller krav til sikkerhed. Transport- og Bygningsministeriet har sendt et lovforslag, der skal udstikke nogle retningslinjer for professionelle og private brugere af droner, til behandling i Folketinget.

Thomas Almdal ser standarder som en vigtig del af løsningen på de begrænsninger, droneteknologien er forbundet med.

- Vi ser gerne, at vi arbejder på at få udviklet nogle standarder for droner og vi deltager også i udviklingen af dem. Med standarder kan vi lave nogle fælles retningslinjer for komponentinterfaces og sikkerhed. Det mangler vi i dag. Det vil gøre det nemmere at anvende droner på tværs af landegrænser, det give øget sikkerhed og gøre det nemmere at lave droner fremadrettet, siger Thomas Almdal og fortsætter:

- Det vil give god mening at udvikle standarder for de operationelle procedurer omkring dronerne som man fx har ISO 9001 for kvalitetsledelse. Vi mangler nogle anderkendte procedurer, der gør, at man på tværs af landegrænser kan garantere, at en virksomhed lever op til nogle kvalitetskrav i deres arbejde med droner. Det vil abstrahere standarderne fra de konkrete systemer og give muligheden for at teknologien kan udvikle sig så hurtigt, som den har lyst til, siger Thomas Almdal.

Læs også artiklen "Standarder for droner på vej".

Se også

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

29. november 2023

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

En standard, der blev udgivet for første gang sidste år for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø, er lige blevet harmoniseret under både maskindirektivet og ATEX-direktivet.

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

08. juni 2023

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

Se eller gense Dansk Standards maskindag, og få overblik over de nye regler i den nye maskinforordning fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Er du klar til den nye maskinforordning?

24. april 2023

Er du klar til den nye maskinforordning?

Maskindirektivet har gennemgået en omfattende revision og bliver snart erstattet af en ny maskinforordning, som indeholder en række ændringer og nye krav, der vil få betydning for maskinindustrien.

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

11. november 2022

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

Dansk Standard tilbyder nu et onlinekursus om CE-mærkning. Kurset retter sig mod begyndere inden for CE-mærkning, som gerne vil vide, hvad det indebærer, og hvordan man får det.