11. februar 2021

Standarder og miljømærker sikrer omstillingen til cirkulær økonomi

Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, der bl.a. skal være med til at sikre, en højere grad af genbrug og genanvendelse og et mindsket ressourceforbrug, har netop været i høring. Miljømærker og standarder spiller en stor rolle i denne omstilling og derfor stiller Dansk Standard en række forslag, der skal bringe Danmark helt i front med den cirkulære dagsorden.

I Danmark generer vi hvert år 800 kg husholdningslignende affald pr. indbygger. Denne kæmpe mængde affald afspejler, at vi skal blive langt bedre til at genbruge fremfor at smide ud og passe bedre på vores naturressourcer. Det er den udfordring, Regeringen med handlingsplanen for cirkulær økonomi forsøger at løse, og her peges bl.a. på standarder og miljømærker som vigtige redskaber. Men vi kan gøre endnu mere. Derfor har Dansk Standard givet en række forslag til regeringen, som kan være med til at styrke indsatsen.

”Vi har afleveret et høringssvar, hvor vi stiller os klar til at sætte fuldt tryk på omstillingen til cirkulær økonomi. I Fonden Dansk Standard samler vi netop redskaberne til den grønne, cirkulære omstilling, når vi bruger miljømærkerne til at fremhæve de bedste på markedet, ETV’erne og ETA’erne til at verificere de innovative løsninger og standarderne til at skabe et fælles sprog, der kan skalere de grønne løsninger og udvikle det brede marked”, siger Martin Fabiansen, direktør i Dansk Standard.

Udnyt de eksisterende redskaber

Grundlæggende handler forslagene om at benytte allerede eksisterende redskaber til at drive en udvikling på markedet i en mere cirkulær retning. Eksempelvis foreslår Dansk Standard, at det offentlige i endnu højere grad benytter sig af miljømærkerne, også når det gælder serviceydelser, som fx kantinedrift og rengøring.

På samme måde foreslås, at man ved offentlige indkøb af innovative miljøteknologier benytter sig af muligheden for at få dokumenteret, at teknologien rent faktisk har den miljøeffekt, som producenten angiver. Det kan man gøre ved at stille krav om en ETV, der er en tredjeparts verificering, der sikrer at produktet lever op til det lovede.

”Allerede i dag stiller offentlige udbydere forskellige grønne krav, fx henvises der i en del udbud til miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten. Men det offentlige kan komme meget længere ved at bruge redskaber som miljømærker, standarder og ETV’er mere systematisk i deres udbud”, siger Martin Fabiansen.

Skab nye redskaber

Derudover foreslår Dansk Standard bl.a. udvidelse af markedet for miljømærkede produkter, så der bliver endnu flere grønne produkter at vælge imellem, samt udviklingen af en række nye standarder inden for cirkulær økonomi. Det gælder bl.a. forslag om udviklingen af en global standard for havplast, der skal sikre en fælles definition og ordentlig håndtering af havplast. Det vil samtidigt være med til at betrygge forbrugerne i, at produkter der markedsføres som lavet af havplast, også er lavet af plast, der samles op fra havet.

”Vi har selvfølgelig mange flere forslag end de nævnte, der kan understøtte den cirkulære omstilling, og ser frem til videre dialog og det kommende arbejde”, slutter Martin Fabiansen.

Læs det samlede høringssvar, hvor alle forslagene indgår her:

 

 

Kontakt

Martin Fabiansen
Martin Fabiansen Direktør, Public Affairs & Miljømærkning Danmark
Miljømærkning Danmark - Ledelse
E: mf@ds.dk
T: 39966368

Se også

13. januar 2021

Øget digitalt samarbejde i byggeriet er vejen til grøn omstilling

En fælles dansk handlingsplan for BIM-standarder er på vej efter fælles opfordring fra bygge- og anlægsbranchens organisationer. Og det er godt nyt for den grønne omstilling i byggeriet, der i høj grad skal drives af den måde, vi bruger data på.

10. december 2020

Video: Guide til en bæredygtig, digital omstilling i Danmark

Se eller gense webinaret om, hvordan virksomheder, kommuner og andre aktører bør organisere sig for at sikre en bæredygtig, digital omstilling i Danmark.

09. december 2020

Standarder skal være med til at fremme cirkulær økonomi

I regeringens udspil til handlingsplan for cirkulær økonomi, som netop er blevet sendt i høring, spiller standarder en væsentlig rolle indenfor flere områder. Det gælder særligt for områder som plastik og byggeri, hvor der i høj grad er brug for f...

01. december 2020

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde. Nu har den danske branche sat sig i spidsen for udviklingen af europæiske løsninger til et cirkulær...