Standarder og miljømærker sikrer omstillingen til cirkulær økonomi

11. februar 2021

Standarder og miljømærker sikrer omstillingen til cirkulær økonomi

Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, der bl.a. skal være med til at sikre, en højere grad af genbrug og genanvendelse og et mindsket ressourceforbrug, har netop været i høring. Miljømærker og standarder spiller en stor rolle i denne omstilling og derfor stiller Dansk Standard en række forslag, der skal bringe Danmark helt i front med den cirkulære dagsorden.

I Danmark generer vi hvert år 800 kg husholdningslignende affald pr. indbygger. Denne kæmpe mængde affald afspejler, at vi skal blive langt bedre til at genbruge fremfor at smide ud og passe bedre på vores naturressourcer. Det er den udfordring, Regeringen med handlingsplanen for cirkulær økonomi forsøger at løse, og her peges bl.a. på standarder og miljømærker som vigtige redskaber. Men vi kan gøre endnu mere. Derfor har Dansk Standard givet en række forslag til regeringen, som kan være med til at styrke indsatsen.

”Vi har afleveret et høringssvar, hvor vi stiller os klar til at sætte fuldt tryk på omstillingen til cirkulær økonomi. I Fonden Dansk Standard samler vi netop redskaberne til den grønne, cirkulære omstilling, når vi bruger miljømærkerne til at fremhæve de bedste på markedet, ETV’erne og ETA’erne til at verificere de innovative løsninger og standarderne til at skabe et fælles sprog, der kan skalere de grønne løsninger og udvikle det brede marked”, siger Martin Fabiansen, direktør i Dansk Standard.

Udnyt de eksisterende redskaber

Grundlæggende handler forslagene om at benytte allerede eksisterende redskaber til at drive en udvikling på markedet i en mere cirkulær retning. Eksempelvis foreslår Dansk Standard, at det offentlige i endnu højere grad benytter sig af miljømærkerne, også når det gælder serviceydelser, som fx kantinedrift og rengøring.

På samme måde foreslås, at man ved offentlige indkøb af innovative miljøteknologier benytter sig af muligheden for at få dokumenteret, at teknologien rent faktisk har den miljøeffekt, som producenten angiver. Det kan man gøre ved at stille krav om en ETV, der er en tredjeparts verificering, der sikrer at produktet lever op til det lovede.

”Allerede i dag stiller offentlige udbydere forskellige grønne krav, fx henvises der i en del udbud til miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten. Men det offentlige kan komme meget længere ved at bruge redskaber som miljømærker, standarder og ETV’er mere systematisk i deres udbud”, siger Martin Fabiansen.

Skab nye redskaber

Derudover foreslår Dansk Standard bl.a. udvidelse af markedet for miljømærkede produkter, så der bliver endnu flere grønne produkter at vælge imellem, samt udviklingen af en række nye standarder inden for cirkulær økonomi. Det gælder bl.a. forslag om udviklingen af en global standard for havplast, der skal sikre en fælles definition og ordentlig håndtering af havplast. Det vil samtidigt være med til at betrygge forbrugerne i, at produkter der markedsføres som lavet af havplast, også er lavet af plast, der samles op fra havet.

”Vi har selvfølgelig mange flere forslag end de nævnte, der kan understøtte den cirkulære omstilling, og ser frem til videre dialog og det kommende arbejde”, slutter Martin Fabiansen.

Læs det samlede høringssvar, hvor alle forslagene indgår her:

 

 

Kontakt

Martin Fabiansen
Martin Fabiansen Direktør | Director
Miljømærkning Danmark - Ledelse
E: mf@ds.dk
T: 39 96 63 68

Se også

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

18. april 2023

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

Se eller gense webinaret om design for adskillelse, hvor du får indblik i, hvordan den internationale ISO-standard om design for adskillelse, DS/ISO 20887, kan hjælpe byggeriet med at komme godt i gang.

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad inde...