Standarder og miljømærker sikrer omstillingen til cirkulær økonomi

11. februar 2021

Standarder og miljømærker sikrer omstillingen til cirkulær økonomi

Regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, der bl.a. skal være med til at sikre, en højere grad af genbrug og genanvendelse og et mindsket ressourceforbrug, har netop været i høring. Miljømærker og standarder spiller en stor rolle i denne omstilling og derfor stiller Dansk Standard en række forslag, der skal bringe Danmark helt i front med den cirkulære dagsorden.

I Danmark generer vi hvert år 800 kg husholdningslignende affald pr. indbygger. Denne kæmpe mængde affald afspejler, at vi skal blive langt bedre til at genbruge fremfor at smide ud og passe bedre på vores naturressourcer. Det er den udfordring, Regeringen med handlingsplanen for cirkulær økonomi forsøger at løse, og her peges bl.a. på standarder og miljømærker som vigtige redskaber. Men vi kan gøre endnu mere. Derfor har Dansk Standard givet en række forslag til regeringen, som kan være med til at styrke indsatsen.

”Vi har afleveret et høringssvar, hvor vi stiller os klar til at sætte fuldt tryk på omstillingen til cirkulær økonomi. I Fonden Dansk Standard samler vi netop redskaberne til den grønne, cirkulære omstilling, når vi bruger miljømærkerne til at fremhæve de bedste på markedet, ETV’erne og ETA’erne til at verificere de innovative løsninger og standarderne til at skabe et fælles sprog, der kan skalere de grønne løsninger og udvikle det brede marked”, siger Martin Fabiansen, direktør i Dansk Standard.

Udnyt de eksisterende redskaber

Grundlæggende handler forslagene om at benytte allerede eksisterende redskaber til at drive en udvikling på markedet i en mere cirkulær retning. Eksempelvis foreslår Dansk Standard, at det offentlige i endnu højere grad benytter sig af miljømærkerne, også når det gælder serviceydelser, som fx kantinedrift og rengøring.

På samme måde foreslås, at man ved offentlige indkøb af innovative miljøteknologier benytter sig af muligheden for at få dokumenteret, at teknologien rent faktisk har den miljøeffekt, som producenten angiver. Det kan man gøre ved at stille krav om en ETV, der er en tredjeparts verificering, der sikrer at produktet lever op til det lovede.

”Allerede i dag stiller offentlige udbydere forskellige grønne krav, fx henvises der i en del udbud til miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten. Men det offentlige kan komme meget længere ved at bruge redskaber som miljømærker, standarder og ETV’er mere systematisk i deres udbud”, siger Martin Fabiansen.

Skab nye redskaber

Derudover foreslår Dansk Standard bl.a. udvidelse af markedet for miljømærkede produkter, så der bliver endnu flere grønne produkter at vælge imellem, samt udviklingen af en række nye standarder inden for cirkulær økonomi. Det gælder bl.a. forslag om udviklingen af en global standard for havplast, der skal sikre en fælles definition og ordentlig håndtering af havplast. Det vil samtidigt være med til at betrygge forbrugerne i, at produkter der markedsføres som lavet af havplast, også er lavet af plast, der samles op fra havet.

”Vi har selvfølgelig mange flere forslag end de nævnte, der kan understøtte den cirkulære omstilling, og ser frem til videre dialog og det kommende arbejde”, slutter Martin Fabiansen.

Læs det samlede høringssvar, hvor alle forslagene indgår her:

 

 

Kontakt

Martin Fabiansen
Martin Fabiansen Direktør, Public Affairs & Miljømærkning Danmark
Miljømærkning Danmark - Ledelse
E: mf@ds.dk
T: 39 96 63 68

Se også

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

15. september 2022

Grøn omstilling i byggebranchen: Hvor meget dokumentation kræver det?

Mange flere materialer kan med fordel genbruges i byggeriet, men det kræver, at dokumentationen er i orden. Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? Og hvor store krav skal der stilles til dokument...

Novo Nordisk: Cirkulær økonomi er både en udfordring og en god forretningsmulighed

26. april 2022

Novo Nordisk: Cirkulær økonomi er både en udfordring og en god forretningsmulighed

Novo Nordisk arbejder strategisk med cirkulær økonomi - og standardisering spiller en vigtig rolle.

Nyt community skal udvide markedet inden for cirkulært byggeri

27. januar 2022

Nyt community skal udvide markedet inden for cirkulært byggeri

Videnscenter for Cirkulær Økonomi i byggeriet lancerer VCØB Community, der skal bidrage til at finde løsninger på de udfordringer, der er forbundet med den cirkulære omstilling i byggeriet. Dansk Standard er blandt medlemmerne, der tæller 30 føren...