Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

25. oktober 2021

Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier, for at vores samfund kan opnå en grøn omstilling. Danmark har mulighed for at gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier, men for at kunne udbrede de nye løsninger og bringe dem på et konkurrencedygtigt niveau, er der behov for standarder.

Kom og hør bl.a. Dansk Standard på konferencen om PtX, hvor standardiseringskonsulent Per Velk vil give sit bud på vigtige fremtidige standarder for dansk erhvervsliv samt fremlægge det internationale standardiseringsarbejde, der allerede er i gang på PtX-området

Gode vækstkriterier for PtX

PtX er en af de vigtigste teknologier for at nå vores mål for en komplet grøn omstilling af samfundet, ligesom det forudsiges at have stort potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. Som frontløber indenfor grøn energi, skal Danmark naturligvis gå forrest i udvikling og eksport af PtX-teknologier. Men vi er ikke så langt i udviklingen, som vi kunne være, og dette skyldes primært stor usikkerhed indenfor sikkerhed og mangel på standarder og rammevilkår.

Kom til en konference dedikeret til at diskutere, hvad de rette sikkerhedsniveauer og standarder skal være, for at der skabes de bedste vækstkriterier for danske PtX-virksomheder.

Tilmelding

Konferencen foregår d. 26. januar 2022, kl. 9.30 – 16.30 i Vejle hos AI Innovation House, Innovations Alle 3, 7100 Vejle.

Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle aktører på tværs af økosystemet:

 • VE-producenter
 • Producenter af udstyr til produktion af brint, metanol, ammoniak
 • Udviklere og leverandører af infrastrukturer
 • System-integratorer og operatører
 • Aftagere af brændsler, ex, landbrug, transport og industri
 • Rådgivnings- og entreprenørvirksomheder
 • Offentlige aktører, fx styrelser og kommuner

Det får du ud af at deltage

 • Kvalificeret viden om PtX og sikkerhed
 • Indflydelse på at definere de rette sikkerheds- og risikoniveauer i PtX
 • Viden om eksisterende standarder indenfor PtX
 • Indflydelse på udviklingen af nye standarder
 • Godt netværk
 • Mulighed for at påvirke, hvordan der på politisk niveau vil blive arbejdet med PtX og sikkerhed i fremtiden.

Program

09.30 – 09.40     Velkommen og introduktion til dagen v/ Jesper Ditlev, Adm. direktør, DBI

09.40 – 10.00     Innovationsbehov og det erhvervsøkonomiske potentiale i Power-to-X v/ Henrik Hassing, Teknisk chef, FORCE Technology

10.00 – 10.45     Hvorfor skal vi tale om sikkerhed og standarder? Erfaringer fra værdikæden:

 • Bunkering to X – udfordringer på tværs af værdikæden v/ Sif Lundsvig, Project Manager – Sustainable Fleet Projects, DFDS
 • En rapport fra godkendelsesjunglen v/ TBA
 • Oplæg fra udstyrsproducent –manglen på standarder er en barriere for udvikling v/ TBA

10.45 – 11.10     Kaffe og netværk

11.10 – 11.30     Internationale standarders rolle for PtX v/ Per Velk, Seniorkonsulent, Dansk Standard

Standarder kan anvendes til at styrke sikkerheden og samarbejdet i PtX-økosystemet, men også til at dokumentere og validere grønne brændstoffer. Standardisering er desuden et vigtigt redskab til at bringe prisen på nye brændstoffer ned på et konkurrencedygtigt niveau. Dansk Standard fremlægger en ny kortlægning af nuværende internationalt arbejde på PtX-området og giver bud på fremtidige vigtige standarder for dansk erhvervsliv.

11.30 – 11.50     En holistisk sikkerhedsstrategi i den danske PtX-strategi? v/ TBA

11.50 – 12.00     Introduktion til eftermiddagens spor

12.00 – 13.00     Frokost og netværk

13.00 – 14.30     Tre perspektiver på sikkerhed i PtX-værdikæden:

                  Spor 1: Sikker procesteknologi til produktion af grønne brændsler

                  Spor 2: Sikker brintinfrastruktur

                  Spor 3: Sikker håndtering af brint og grønne brændsler

14.30 – 15.00     Kaffe og netværk

15.00 – 16.00     Paneldebat: Konsolidering af sikkerhedsarbejdet

16.00 – 16.30     Drinks og netværk

Læs det fulde program her

Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, FORCE Technology og Teknologis Institut.

Konferencen er en del af GTS-institutternes samlede indsats for at fremme innovation og udvikling af power-to-x (PtX) i Danmark. Denne konference er den første i en række af fire konferencer og afholdes i samarbejde med Dansk Standard og deres initiativ for at kortlægge og udvikle standarder relevante til PtX i Danmark.

Se også

Danmark går forrest mod globalt madspild

22. november 2021

Danmark går forrest mod globalt madspild

Madspild er et kæmpe problem, som fælles internationale standarder skal være med til at gøre noget ved. Danmark står i spidsen for arbejdet med de kommende ISO-standarder, hvilket giver danske virksomheder en unik mulighed for indflydelse.

02. november 2021

Video: Sådan gør du udbud og indkøb grønnere

Se eller gense webinaret om, hvordan man sætter fokus på grønne offentlige udbud, og hvordan standarder og miljømærker kan anvendes til at købe mere bæredygtigt ind.

Få inspiration til grønne offentlige indkøb

14. oktober 2021

Få inspiration til grønne offentlige indkøb

Både stat, regioner og kommuner har i stigende grad fokus på den grønne omstilling og opstiller strategier for grønne og bæredygtige indkøb. Men det kan være udfordrende at omsætte strategierne til konkrete krav i udbud. Ny guide giver inspiration...

Kom nemt i gang med energiledelse – skridt for skridt

14. oktober 2021

Kom nemt i gang med energiledelse – skridt for skridt

En ny standard for energiledelse er netop udkommet. Den er målrettet små og mellemstore virksomheder og er udformet som en guide, der vejleder i, hvordan virksomheden trinvist selv kan implementere energiledelse, i takt med hvor moden den er.