EU’s strategi for cirkulær økonomi kalder på standarder for genanvendelse af plast

25. oktober 2022

EU’s strategi for cirkulær økonomi kalder på standarder for genanvendelse af plast

Fremtidens standarder for genanvendelse af emballage bliver sat nu – og danske virksomheder kan være med til at udforme dem og dermed få indflydelse på de kommende markedskrav.

Shampooflasker, kødbakker, yoghurtbægre og anden indpakning skal fremover designes, så de kan genbruges eller omdannes til ny emballage. Og virksomheder, som bruger emballage, skal til at betale for det affald, emballagen skaber.

Det sker som led i EU's emballagedirektiv med krav om, at 50 pct. af al plastemballage skal genanvendes, som skal være indført i alle medlemslande senest 1. januar 2025. I forlængelse heraf er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter. Producentansvaret betyder, at jo mere emballageaffald, en virksomhed bringer på markedet, jo mere skal virksomheden betale. Omvendt vil en reduktion i emballageforbruget og mere genanvendelig emballage betyde, at virksomheden skal betale mindre.

Behov for fælles definitioner og krav til genanvendt plast

Men der er brug for standarder, der kan understøtte ambitionerne og de politiske initiativer. Hvis man skal nå målet om, at 50 pct. af al plastemballage i EU skal genanvendes, er man nemlig nødt til allerede i starten af værdikæden at tænke på, at materialerne skal kunne samles, så de kan skilles, sorteres og udnyttes bedst muligt efter endt anvendelse. Og det kan standarder hjælpe med:

– Emballagedirektivet træder i kraft i 2025, men vi er allerede nu i fuld gang med standarderne, der kan hjælpe os med at nå i mål. De kommende standarder skal bl.a. hjælpe med karakteriseringen af genanvendt plast – og dermed en bedre sortering af de forskellige fraktioner af plast. På samme måde er der brug for standarder for designfasen, så man sikrer, at emballagen og de forskellige plasttyper nemt kan skilles ad, siger Berit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Problemet er nemlig, at meget emballage i dag er svært at genanvende. Derfor er der brug for, at producenterne designer emballager, så de enten kan genbruges eller genanvendes i stedet for at ende som affald. Og der er også stort behov for at kunne genanvende andre plasttyper lige så sikkert og let som R-PET. Standarder kan bl.a. være med til at sikre fælles definitioner, specifikationer og karakterisering af forskellige plasttyper samt krav til plast både som input- og outputmateriale og dermed gøre omstillingen til cirkulær økonomi lettere og investeringerne i den mere sikre.

Danske virksomheder kan få indflydelse på fremtidens plast- og emballagekrav

Stort set alle brancher bruger plast af forskellige typer i et eller flere led af værdikæden – og der findes rigtig mange innovative danske plastløsninger. Og ifølge Berit Holbech Asmussen, er der gode muligheder for, at danske virksomheders innovative løsninger kan påvirke standardiseringen, så de bliver en del af EU’s fremtidige krav.

– Mange danske producenter vil gerne kunne stille krav til genanvendt plast – og de efterspørger derfor fælles standarder på området. Og de danske virksomheder kan faktisk med fordel selv deltage i arbejdet med de europæiske standarder og dermed både få tidlig indsigt i de kommende krav og mulighed for at få indflydelse på standarderne, som vil være med til at forme fremtidens marked, siger hun.

En af de virksomheder, der efterspørger fælles standarder, er Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL), som oprenser såvel industrielt plastaffald som husstandssorteret plast- og efterfølgende smelter det om til pellets, så det kan bruges som en ny plastråvare af den danske plastproducerende industri. I dag er AVL også nødt til at købe affalds-plastfraktioner fra andre lande, fordi det danske plast ikke er sorteret godt nok.

– Standarder ville kunne hjælpe med karakteriseringen af genanvendt plast – og dermed en bedre sortering af de forskellige fraktioner af plast, ligesom standarder omkring sporbarhed vil blive en nødvendighed lige straks, eftersom genanvendt plast bruges til mere og mere værdifulde produkter, siger Franz Cuculiza, forretningsdirektør i Aage Vestergaard Larsen A/S.

Streg

Fakta

EU Kommissionen har givet mandat til de europæiske standardiseringsorganisationer CEN/CENELEC om udvikling 45 standarder for sorteret plastaffald og genanvendt plast med særligt fokus på sektorerne landbrug, auto, emballage, elektronik og byggeri. Standarderne skal bl.a. stille krav til plastprodukters genanvendelighed, kvaliteten af det sorterede plastaffald og kvaliteten af genanvendt plast samt definitioner og principper for design, så det kan skilles ad.

Eksempler på nye standardiseringsprojekter:

Nye standarder:

 • Proces og kriterier til evaluering af genanvendeligheden af ​​plastemballage
 • Definitioner og principper for design-til-genanvendelse af plastemballage
 • Design-for-recycling retningslinjer for f.eks: nogle plastemballageprodukter; gulvprodukter: EPS-isolering; PVC-film, PVC-rør; PVC vinduesprofiler; plast i biler; genvinding af strimlet plast; PP i vaskemaskiner; PS i køleskabe og specifikke landbrugs-plastprodukter
 • Kvalificering af sorteret plastaffald: HPDE, LDPE, PP, PET, PVC, PS, EPS
 • Kvalitetskrav til anvendelse af plastgenbrug i produkter:
  rHDPE, rLDPE, rPP, rPET, rPVC, rPS, rEPS, rABS

Revidering af eksisterende standarder:

 • Karakterisering af plastaffald.
 • Karakterisering af PE, PP, PVC og PET i genbrugsprodukter
 • Termoplastiske dækfilm til brug i landbrug og gartneri
 • Barrierefilm til landbrug og havebrug
Streg

Vil du vide mere? 

Deltag på Dansk Standards webinar 7/12 og hør mere om, hvordan standarder for genanvendelse af plast kan hjælpe danske plastproducenter – og plastbrugere – med omstilling til mere cirkulær økonomi omkring plast.

 

 

Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Se også

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge an...

18. januar 2023

Se eller gense webinar om cirkulær plastøkonomi

Se eller gense dette webinar om cirkulær plastøkonomi, hvor du får indblik i mulighederne for at få indflydelse på løsningerne, men også hvordan du kan få hjælp til omstillingen til cirkulær økonomi inden for plast med særligt fokus på emballage.

5 skarpe om forskellen på genbrug og genanvendelse

22. december 2022

5 skarpe om forskellen på genbrug og genanvendelse

Alle taler om det, men hvad betyder det egentligt? Vi stiller skarpt på nogle af tidens vigtige klimabegreber.

Standardisering og cirkulær omstilling af plastproduktionen

07. december 2022

Standardisering og cirkulær omstilling af plastproduktionen

Se eller gense dette webinar, hvor du bliver sat ind i de EU-standardiseringsprojekter, der skal hjælpe den cirkulære omstilling af plastproduktionen på vej.