EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge andelen af genanvendte materialer og her kan standarder være et vigtigt redskab.

Jordens ressourcer bliver opbrugt hurtigere og hurtigere for hvert år, samtidig med at biodiversiteten bliver forringet. Derfor udarbejdede EU-Kommissionen en handlingsplan for cirkulær økonomi i 2020, hvor den bl.a. formulerede en vision for at fordoble andelen af genanvendte materialer frem mod 2030. Men der er stadig lang vej igen. Det konkluderer en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, EEA, der har set på otte forskellige europæiske markeder for genanvendte materialer. Kun tre af dem – aluminium, glas og papir/pap – er velfungerende, mens det modsatte er tilfældet for plast, tekstil, træ, byggematerialer og bioaffald.

Derfor er der ifølge EU’s Miljøagentur brug for standarder, da de er en af vejene til et velfungerende marked for genanvendte materialer.

Standarder er med til at skabe tillid på markedet

- Fælles for de fem markeder, der ifølge EEA ikke fungerer, er, at der mangler standarder. Det betyder, at der heller ikke er så stor tillid til de genanvendte materialer. Og tillid er en af de vigtigste forudsætninger for at øge andelen af genanvendte materialer, siger Berit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Derfor er der behov for fælles standarder, der kan være med til at sikre viden om genanvendte materialers indhold, egenskaber, sporbarhed og dokumentation.

- Vi er i fuld gang med at udvikle standarder på det cirkulære område inden for bl.a. plast, byggeri og tekstil, Målet er, at der skal bruges færres ressourcer og designes til genbrug, reparation og genanvendelse, så der er så lidt affald tilbage som muligt, siger chefkonsulenten.

Ifølge EEA’s rapport er en af årsagerne, til at markedet for plast ikke fungerer, at man ikke kan regne med, at den plast, der er indsamlet til at blive genanvendt, rent faktisk bliver genanvendt. Problemet er nemlig, at meget emballage i dag er svært at genanvende. De kommende standarder skal bl.a. hjælpe med karakteriseringen af genanvendt plast – og dermed en bedre sortering af de forskellige fraktioner af plast. På samme måde er der brug for standarder for designfasen, så man allerede ved tilblivelsen af produktet sikrer, at emballagen og de forskellige plasttyper nemt kan skilles ad, så de enten kan genbruges eller genanvendes i stedet for at ende som affald.

Også i forhold til cirkulært byggeri er der store udfordringer, fordi det ofte er svært at vide, hvad gamle bygninger indeholder. Derfor er der brug for standarder, som kan hjælpe med at dokumentere de gamle materialers egenskaber, så de kan genbruges og genanvendes. Der er allerede udarbejdet standarder på området, bl.a. standarden for design for adskillelse, DS/ISO 20887, der er ved at blive oversat til dansk, og der er flere standarder på vej inden for cirkulært byggeri.

Det samme gælder for tekstiler, hvor der også er behov for fælles processer – fx hjælp til, hvordan tøj skal designes, så stoffets levetid kan forlænges via reparation og genbrug samt genanvendelse af materialerne, hvilket i sidste ende skal være med til at mindske miljøbelastningen. Her er der også standarder på vej, som skal tage højde for hele værdikæden, så dét, som før var affald, bliver til input i ny produktion.

Danske virksomheder kan få indflydelse på standarderne

En lang række danske aktører er med til at udvikle de kommende standarder for cirkulær økonomi – og det er der god grund til. På den måde er de nemlig med til at forme fremtidens cirkulære marked, og samtidigt er de forberedte, når lovgivningen på området kommer. Derfor opfordrer Dansk Standard også endnu flere danske virksomheder til at deltage i arbejdet.

- Hvad enten det handler om genanvendelse af plast, tekstil, byggeri eller noget helt fjerde, er der rigtig mange innovative aktører i Danmark. Dem vil vi gerne invitere til at deltage i udviklingen af de kommende europæiske standarder for cirkularitet, så de gode løsninger kan udbredes. Ved at deltage i arbejdet kan virksomhederne også få indflydelse på de kommende markedskrav, som vil blive påvirket af de standarder, der kommer, og som også skal hjælpe virksomheder med at leve op til de kommende lovkrav fra EU, slutter Berit Holbech Asmussen.

Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

30. maj 2023

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

Se eller gentag dette webinar, hvor du vil lære mere om ideerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).