Udvalg

Cirkulære tekstiler (S-882)

Tekstilbranchen er under hastig forandring. Der er stigende krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvilket skaber en stor efterspørgsel på udvikling af nye standarder.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Kim Michael 1635X489

Kontakt

Kim Michael Christiansen
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: kmc@ds.dk
T: 39 96 61 64

Danske og internationale initiativer, politikker og handlingsplaner peger mod en omfattende omstilling af også tekstilbranchen. Et øget fokus på behov for mere bæredygtighed i både produktion og forbrug af tekstiler og tekstilprodukter handler om cirkulær økonomi og øget producentansvar. Baggrunden for dette er bl.a., at tekstiler er en af de mest klimabelastende forbrugsgoder jf. fx Det Europæiske Miljøagentur. Faktisk medfører det europæiske forbrug af tøj, tæpper, møbelstof og andre tekstiler udledninger, der svarer til 654 kg CO2 per person om året, hvilket gør det til en af de største kilder til CO2-udledning. Ud over klimabelastningen kræver produktion og forbrug af tekstiler/tøj også en hel del ressourcer og materialer, samtidigt med at sektoren har stor social og samfundsmæssig indflydelse og påvirkning. Derfor er produktionen og brugen af tekstiler et vigtigt indsatsområde ift. alle elementer af ESG (miljø, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) for såvel den danske regering som for EU-Kommissionen og internationalt.   

Både den danske regerings og EU-Kommissionens handlingsplan for Cirkulær Økonomi peger på, at tekstiler er et centralt område, ligesom Klimapartnerskab for Handel foreslår, at genanvendelse af tekstiler øges fra ca. 2% til 50%. EU’s strategi for bæredygtige tekstiler er omfattende, og i disse år øges og præciseres krav til rapportering, ecodesign og bæredygtige investeringer.

Arbejdsområde 

I 2021 startede udviklingen af standarder, der kan hjælpe bæredygtigheden på vej inden for tekstiler. Der skal udarbejdes europæiske standarder, som skal understøtte den cirkulære omstilling af tekstilbranchen – dvs tekstiler, tekstilprodukter samt tekstilkomponenter i/fra produkter. De kommende standarder skal give et fælles sprog for omstillingen og dens gennemførsel – og kunne implementeres i hele Europa og på tværs af samarbejdspartnere, der evt. Har domæne uden for Europa. Standarderne skal bl.a. definere krav til bl.a. kvalitet, materialer og processer. De skal også hjælpe designere og producenter samt andre aktører med at kunne dokumentere, at de arbejder cirkulært og bæredygtigt, hvilket også kan hjælpe branchen med at undgå greenwashing.  

Dermed kommer standarderne i høj grad til at være med til at forme tekstilmarkedet fremover.  

Udbytte 

Tekstilbranchen efterspørger konkrete redskaber til en cirkulær tøjproduktion - og her kan  standarderne være en stor hjælp. De europæiske standarder, der er under udvikling nu, forholder sig direkte til tidens behov, krav og ønsker ift. bæredygtighed i branchen. Der er særligt fokus på at hjælpe tekstilaktører med fx at leve op til EU’s tekstilstrategi.  

Dermed kan udviklingen af disse standarder hjælpe danske virksomheder til at positionere sig på et internationalt marked og være med til at skabe den næste styrkeposition for bl.a. de danske mode- og tekstilvirksomheder.  

Danske virksomheder, brancheorganisationer er opmærksomme på, at standarder inden for bæredygtighed vil hjælpe med at omstille branchen i tide samt sikre og styrke tekstilbranchen eksistens på den længere bane.. Samtidigt kan branchen gå foran og være med til at sætte deres præg på de forventninger og krav, der vil blive stillet til industrien og markedet via et dansk samarbejde omkring standardisering af cirkulære tekstiler. 

Som medlem af S-882 - Cirkulære textiler får du mulighed for at: 

 • Få tidlig viden om – og/eller indflydelse på - udviklingen af europæiske standarder for cirkulære tekstiler og dermed fremtidens markedskrav
 • Netværke med Danmarks og Europas førende eksperter på området
 • Få indblik i, hvordan standarder og tekniske specifikationer fremmer omstillingen til mere bæredygtige og grønne produktionsmetoder og forbrugsmønstre
 • Få redskaber til at øge danske virksomheders muligheder for vækst og forbrugernes sikkerhed, hvilket vil være med til at begrænse greenwashing.

 

Målgruppe 

 • Producenter og forhandlere af tøj, boligtekstiler (inkl. tæpper), møbler m.v. 
 • Myndigheder
 • Forbrugerorganisationer  
 • NGO’er
 • Certificeringsbureauer
 • Rådgivende konsulenter
 • Forskningsinstitutioner
 • Kommuner (ansvarlige for kommende tekstil-indsamling fra husstande)
 • Brancheorganisationer 
 • Regioner
 • Erhvervsvaskerier

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere i udvalget

 • Dansk Mode & Textil
 • Mascot International A/S
 • Miljøstyrelsen
 • Teknologisk Institut
 • VIA Design

Aktuelle høringer