CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

16. januar 2024

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

Europa-Parlamentet, -Kommissionen og -rådet er blevet enige om rammerne for den europæiske byggevareforordning, der har fokus på cirkularitet og digitalisering. Det betyder bl.a., at CE-mærkning fremover også skal gælde genbrugte byggematerialer.

Det er ingen hemmelighed, at byggesektoren har en betydelig påvirkning på vores klima og miljø. Faktisk viser tal fra Europa-Kommissionen, at byggesektoren anvender omkring 50 pct. af de råmaterialer, som bliver udvundet på verdensplan og er ansvarlig for 35 pct. af den samlede affaldsproduktion i EU. Derfor er der også behov for konkrete rammer for, hvordan man kan genbruge flere byggematerialer, så byggeriets klima- og miljømæssige fodaftryk kan blive reduceret.

Nogle af de rammer har EU-Kommissionen, -Parlamentet og Europarådet også inkluderet i den reviderede byggevareforordning lige før jul, der er blevet præsenteret som en del af ’Circular Economy Package I’. Byggevareforordningen lægger nemlig op til, at der skal være mere fokus på gøre byggeriet mere cirkulært og digitalt.

- Forordningen lægger op til en fornyet aktivitet i byggebranchen særlig blandt de eksperter, der udvikler og reviderer standarder for byggevarer, da harmoniserede standarder får et større fokus i EU-Kommissionen fremover. I Dansk Standard ser vi det som fordel for producenterne, da standarder formentlig vil blive offentliggjort hurtigere i fremtiden, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Som noget nyt skal genbrugte byggevarer CE-mærkes

For at udbrede cirkulariteten lægger byggevareforordningen op til, at genbrugte byggevarer i fremtiden også skal CE-mærkes. Ved at genbruge byggematerialer kan de få et nyt liv, hvilket gør, at man anvender færre ressourcer og dermed mindsker CO2-aftrykket. Det gælder både ift. nye bygninger, og når bygninger skal renoveres.

CE-mærket er fabrikantens eller importørens erklæring om, at produktet lever op til direktiver eller forordningers krav. I den forbindelse kan producenten anvende harmoniserede standarder, som giver producenten formodning om overensstemmelse med lovgivningen.

CE-mærkning er ikke en certificering eller en godkendelse, men et mærke, der angiver, at man overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og miljøet inden for det pågældende produktområde. Når der er en forordning for et produktområde, er kravene i forordningen et lovkrav, og standarderne kan hjælpe med at leve op til kravene.

CE-mærket gør det lettere at sælge og markedsføre byggevarer på tværs af EU’s grænser. Med den reviderede forordning skal CE-mærkning af genbrugte varer være med til at sikre, at entreprenører har lige så høj tillid til genbrugte materialer som nye. Det vil påvirke hele værdikæden i byggebranchen – især materialeproducenter og -leverandører.

Standarder for genbrugte byggevarer bliver vigtige

Her kommer standarder – især de harmoniserede og lovpligtige standarder – til at spille en helt central rolle. For det er igennem standarderne, at man kan sikre, at genbrugte byggematerialer lever op til de nødvendige sikkerheds- og kvalitetskrav i CE-mærket.

- I kølvandet på byggevareforordningen er det nødvendigt, at vi får udviklet standarder, som sikrer, at vi trygt kan anvende genbrugte byggematerialer i fremtiden. Samtidig skal vi sørge for, at byggebranchen ikke bliver pålagt for stor en dokumentationsbyrde ved at skulle bruge genbrugte materialer, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Det digitale produktpas er også skrevet ind

Den reviderede byggevareforordning ser desuden hen imod at kunne implementere det digitale produktpas, som er skrevet ind i ecodesign-forordningen. På den måde vil produktinformationer blive samlet et sted, hvor man kan tilgå dem digitalt, hvilket er en milepæl for industrien.

Den foreløbige aftale skal nu godkendes af Parlamentet og Rådet. Derefter vil aftalen blive offentliggjort i EU-Tidende, og den vil blive implementeret som direkte gældende lov for alle medlemslande. Selvom forhandlingerne er ovre, vil der komme yderligere lovgivning igennem delegerede retsakter.

- Vi glæder os til at se den endelige tekst, men vi begynder allerede at starte arbejdet i vores udvalg for cirkulær økonomi i byggeriet, slutter Anne Holm Sjøberg.

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Revideret betonstandard skal bidrage til at mindske CO2-udledningen

03. juli 2024

Revideret betonstandard skal bidrage til at mindske CO2-udledningen

Den danske betonstand DS 206 er netop udkommet i en ny udgave, efter den har gennemgået en større revidering. Standarden, der nu tillader nu fire former for cementerstatninger, lemper på kravene til minimum cementindhold samt udvider mulighederne...

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

26. juni 2024

Nyt grønlandsk bygningsreglement og nye grønlandske annekser til eurocodes på vej

Processen med at overgå til de grønlandske annekser til eurocodes er kommet et stort skridt videre, og dokumenterne kan allerede nu tilgås på Dansk Standards hjemmeside.

Se eller gense webinar om mere bæredygtig renovering

11. juni 2024

Se eller gense webinar om mere bæredygtig renovering

Bliv introduceret til den europæiske standard for mere bæredygtig renovering, og hvordan standarden kan bruges til at sikre, at eksisterende bygninger renoveres på en mere bæredygtig måde. Få også en introduktion til Svanemærkets krav til renoveri...

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.