Internationalt samarbejde

ETSI – European Telecommunications Standards Institute

ETSI er den nyeste europæiske standardiseringsorganisation og blev etableret i 1988 på foranledning af EU-Kommissionen for at fastlægge standarder for telekommunikation for hele Europa.

ETSI’s portefølje er i dag bredere og omfatter også informationsteknologier fx indenfor Smart Cities, kunstig intelligens mm. Se yderligere information på: www.etsi.org.

ETSI-administrator for Danmark: Marika Vindbjerg

Ansvarlig for Dansk Standards medlemskab af ETSI: Maria Skou

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Afdelingschef | Head of Department
Afdeling for international politik og kursus
E: msk@ds.dk
T: 39966190
ETSI

Artikler om ETSI