Vores kunder kan regne med kvaliteten – uanset hvor i verden de er

Den højteknologiske virksomhed FOSS A/S går ikke på kompromis med kvaliteten. Kunderne skal kunne regne med det, de får. Nøglen hertil hedder ISO 9001.

Produktkvalitet har altid været en væsentlig faktor for den danske, familieejede virksomhed FOSS, der leverer højteknologiske måle- og analyseinstrumenter til den globale fødevareindustri til verden.

- Kvalitet er øverst på agendaen hos os. Den er uhyre vigtig. Trenden i fødevareindustrien er helt klart, at produktionen bliver mere og mere effektiv, og det stiller høje krav til fødevaresikkerhed. Vores analytiske løsninger er et vigtigt element i at højne produktkvaliteten for vores kunder. Derfor er det vigtigt, at kunderne ved, hvad vi står for, og det gør de med en ISO 9001-certificering, fortæller adm. direktør Torben Ladegaard.

Der kommer flere og flere krav inden for fødevaresikkerhed, og et fokus på ISO 9001-processerne gør det nemt at bygge de nye krav og regler ovenpå. Hos os er der ingen tvivl. Kvalitet er kommet for at blive.

Torben Ladegaard
Adm. direktør
FOSS A/S

Samme høje kvalitet i hele verden

FOSS blev ISO 9001-certificeret i 1998, og i dag er FOSS’ kvalitetsledelsessystem, FOSSway, omdrejningspunkt for virksomhedens processer. Her er alle virksomhedens kerneprocesser dokumenterede, og alle involverede medarbejdere er trænet i dem. Og resultaterne taler for sig selv:

- Siden 2008 har vi år for år oplevet en markant højere kvalitet på vores produkter gennem procesforbedringer. Bl.a. har indførelsen af ISO 9001 og LEAN forbedret effektiviteten i produktionen fra 67 % til 90 % i dag. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, fortæller Torben Ladegaard.

Netop nu er FOSS i gang med at udbrede ISO 9001 til organisationens 16 datterselskaber, der står over for at blive certificeret.

- Vi har mange globale fødevarekunder, og hvis vi ser på kunder som fx Nestlé og Danone, er det vigtigt, at deres samarbejdspartnere er ISO-9001 certificeret og arbejder seriøst med kvalitetsledelse. Derfor går vi nu skridtet videre og får vores datterselskaber med. Det handler om, at vi kan garantere en global standard, så vores kunder altid kan regne med, hvad de får, også rundt omkring i andre FOSS-selskaber, siger Torben Ladegaard.

Globaliseret produktion stiller krav om kvalitetsprocesser

Ifølge Torben Ladegaard stiller den stigende globalisering store krav til kvalitetsledelse:

- Vores kunders råvarer bliver sourcet, produceret og solgt alle steder i verden. Det globale netværk har enorm stor betydning for fødevaresikkerhed. Det er en trend, der kun bliver stærkere. Vores avancerede måleudstyr bliver brugt af kunder til at måle kvalitet og indgår i deres forarbejdning, så de kan levere sikre fødevarer. Vi har derfor slet ikke råd til at lempe på kvaliteten. Og det har vi bestemt heller ikke i sinde, siger Torben Ladegaard.

FOSS’ kinesiske fabrik i Suzhou er også ISO 9001-certificeret, og det er ifølge Torben Ladegaard af stor betydning, særligt når det gælder medarbejderne:

- I Kina har vi store krav til vores leverandører om at levere kvalitet, og her kan vi gøre god brug af ISO 9001. Derudover har man typisk en højere medarbejderomsætning på fabrikker i Kina, og her har ISO 9001 været en stor gevinst. Fordi vi har dokumenteret vores processer, er det langt nemmere at få nye medarbejdere ind i vores virksomhed. Vi er en meget videnstung virksomhed med højteknologiske produkter – og derfor er det utroligt vigtigt for os, at vi konstant bygger viden op på vores fabrikker.

Forbedringer igen og igen og igen

Men hvad er det så, ISO 9001 gør hos den globale virksomhed med så imponerende resultater?  For Torben Ladegaard handler det især om, at ISO 9001 er et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen hele tiden har fokus på at skabe forbedringer:

Som virksomhed kan du rimelig nemt få et ISO 9001-certifikat. Du kan sagtens dokumentere processer, der måske ikke er helt optimale, robuste osv. For os handler det om meget mere end dokumentation. Det handler både om at skabe høj kvalitet og om at sikre løbende forbedringer. Og det er det, som ISO 9001 hjælper os med.

Torben Ladegaard.
Adm. direktør
FOSS A/S

Anders Friis Liechti, der er Senior Vice President og leder af den globale kvalitetsafdeling hos FOSS, stemmer i:

- Vi har committet os til løbende forbedringer, og det er en del af vores ledelsesfokus. ISO 9001 er fundamentet for at skabe disse løbende forbedringer, fordi systemet kræver, at du hele tiden har fokus på det. I sidste ende er det disse forbedringer, der gør os konkurrencedygtige, siger Anders Friis Liechti.

Mange små forbedringer lønner sig

Helt konkret har FOSS indført såkaldte Kaizen-tavler (et visuelt værktøj, der sikrer fokus på kontinuerlige procesforbedringer, red.) på alle lokationer, der bygger på modellen Plan-Do-Check-Act. Her kan medarbejdere på tværs af virksomheden sikre, at de hele tiden laver forbedringer af deres processer gennem medarbejderinddragelse.

- Vi tror på, at selv små forbedringer drevet af alle medarbejdere kan løfte vores effektivitet og performance. Det handler ikke kun om de store og ofte risikable forandringer. Vi er netop i gang med at implementere et globalt kundeklagesystem for at sikre en større ensartethed og professionalisme, når vi modtager klager fra vores globale kunder. Vi tror på, at mange små forbedringer er den mest effektive måde at skabe robuste og agile processer på, og at Plan-Do-Check-Act-metodikken er et godt værktøj til det, siger Anders Friis Liechti.

Kvalitetsledelse er kommet for at blive

Et velfungerende kvalitetssystem, 22 procesagenter, Kaizen-tavler på alle lokationer og nye certifikater på vej. Kvaliteten er i højsædet hos FOSS. Og spørger man Torben Ladegaard, hvordan fremtiden ser ud, siger han:

- Den globalisering, som vi ser inden for fødevareindustrien, er vi også med på. Her er vi en vigtig komponent i at sikre industriens fødevarekvalitet. Der kommer flere og flere krav inden for fødevaresikkerhed, og et fokus på ISO 9001-processerne gør det nemt at bygge de nye krav og regler ovenpå. Hos os er der ingen tvivl. Kvalitet er kommet for at blive.

Fakta om FOSS A/S