”Vi håndterer flere skind på færre hænder”

Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels og globalt centrum for handlen med pels. Virksomheden har 500 medarbejdere, hvoraf ca. 300 er sæsonarbejdere. Kopenhagen Fur blev certificeret efter ISO 9001 i 2005.

- I år har vi reduceret vores fejlmargin med over 20 % samtidig, med at vi håndterer flere skind på færre hænder. Den øgede produktivitet er uden tvivl afledt af vores arbejde med ISO 9001, fortæller Søren Valentin.

Metoden Plan-Do-Check-Act tvinger os til at skabe kontinuerlige forbedringer og processer. Det gør hele forskellen for os. Fx har vi beskrevet ensartede processer for, hvordan man arbejder med vores maskiner, og vi holder tavlemøder hver eneste dag, hvor vi følger op på afvigelser og finder nye, bedre løsninger.

Søren Valentin
COO
Kopenhagen Fur

Website: www.kopenhagenfur.com/da