Foto: Dan Dimmock

Eksamen i projektledelse for studerende

ISO 21500 - Eksamen i projektledelse

De fleste organisationer arbejder i større eller mindre omfang projektorienteret. ISO 21500 for vejledning i projektledelse kan her bidrage til de ansattes grundlæggende forståelse for projektarbejdet, og en systematik for processer og begreber indenfor projektledelse. Med Dansk Standards eksamen kan studerende nu få bevis for deres kompetencer i ISO 21500.

Om standarden

Den internationale standard ISO 21500 indeholder vejledning i begreber og processer i projektledelse, som har betydning og indflydelse på projekters gennemførelse. 

Den internationale standard ISO 21500 er platform for både amerikanske, engelske og europæiske projektcertificeringer, så de studerende får et forspring, når de kommer ud i de globale virksomheder, der arbejder med forskellige projektmodeller.

Projektcertificeringen giver de studerende en væsentlig kompetence, da de ofte kommer ud i virksomheder, hvor de skal indgå i samarbejder med mange aktører. Derfor er det afgørende, at de har en stor forståelse for projekter.

Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: pab@ds.dk
T: 39966223

Tilmelding til eksamen

DTU / DTU Engineering Technology

Dato og tid: 21. august 2021.

Tilmeldingsfrist: 12. august 2021.

Sted: Online

 

Tilmelding

Maskinmesterskolen København

Dato og tid: 19. august 2021 kl. 16-17:30

Tilmeldingsfrist: 12. august 2021

Sted: Online

 

Tilmelding

CBS

Tid: 21. august 2021

Tilmeldingsfrist: 12. august 2021.

Sted: Online

 

Tilmelding

Fredericia Maskinmesterskole

Tid: Lørdag d. 24. april 2021 kl. 10-12

Sted: Online

Mere information om eksamen
 • Tilmelding til eksamen vil ske via link på Dansk Standards hjemmeside.
 • Eksamen er på engelsk.
 • Der er 90 minutter til rådighed for besvarelse af eksamen.
 • Hjælpemidler er ikke tilladt. Dette omfatter noter, ISO 21500-standarden, bøger, mobiltelefoner, PC mv.
 • Eksamen består af forskellige afsnit med forskellige spørgsmålstyper - alle med en score-værdi:
  - multiple choice-spørgsmål.
  - komplekse multiple choice-spørgsmål.
  - grafiske ”fill in the blanks”-spørgsmål.
 • Den højest mulige score ved eksamen er 105 point. For at bestå eksamen kræves minimum 65 point.
 • Det er en ren bestået/ikke bestået eksamen, hvorfor der ikke er mulighed for individuel feedback vedr. score eller lign.
 • Ved beståelse distribueres certifikat i henhold til aftale med den tilknyttede uddannelsesinstitution.
 • Hvis du ikke består eksamen, modtager du en e-mail med besked herom.
 • Har du nedsat funktionsevne, fx ordblindhed, er du velkommen til at kontakte os med henblik på eksamensdeltagelse på særlige vilkår.

Certificerede projektledere

Oversigt over Dansk Standard certificerede projektledere iht. ISO 21500

Supplerende kursusmateriale

Se materiale

Bogen Doing projects. A Nordic Flavour to Managing Projects kan hjælpe dig med at forberede dig til ISO 21500-certificeringseksamen.

 

Køb bogen

 

Bogen er på engelsk. Bogen fokuserer bl.a på disse 2 områder:

 

 • Den internationale standard for projektledelse, ISO 21500:2012, Vejledning i projektledelse. Standarden er med til at give dig en international referenceramme
 • Den nordiske tilgang til projektledelse, som ruster dig til at udvikle fremtidsorienterede projekter via gode sociale relationer og en gensidig forståelse mennesker imellem

DTU har udarbejdet en on-line ressource med værktøjer til projektledelse og med forskellige eksempler og redskaber. Alle studerende er velkomne til at lade sig inspirere og benytte værktøjerne herfra: