ISO 21500

Supplerende kursusmateriale

Supplerende kursusmateriale til eksamen i ISO 21500.

Bogen Doing projects. A Nordic Flavour to Managing Projects kan hjælpe dig med at forberede dig til ISO 21500-certificeringseksamen.

Køb bogen

Bogen er på engelsk. Bogen fokuserer bl.a på disse 2 områder:

  • Den internationale standard for projektledelse, ISO 21500:2012, Vejledning i projektledelse. Standarden er med til at give dig en international referenceramme
  • Den nordiske tilgang til projektledelse, som ruster dig til at udvikle fremtidsorienterede projekter via gode sociale relationer og en gensidig forståelse mennesker imellem

DTU har udarbejdet en on-line ressource med værktøjer til projektledelse og med forskellige eksempler og redskaber. Alle studerende er velkomne til at lade sig inspirere og benytte værktøjerne herfra:

Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: pab@ds.dk
T: 39966223