ISO 21500

Tilmelding til eksamen

Tilmelding til eksaminering i ISO 21500 og ISO 21502.

DTU / DTU Engineering Technology

Dato og tid: 22. januar 2022

Tilmeldingsfrist: 17. januar 2022

Sted: Online

 

Maskinmesterskolen København

Dato og tid: 22. december 2021

Tilmeldingsfrist: 15. december 2021

Sted: Online

CBS

Dato og tid: 22. januar 2022

Tilmeldingsfrist: 17. januar 2022

Sted: Online

Fredericia Maskinmesterskole

Tid: 

Sted: Online

Mere information om eksamen
 • Tilmelding til eksamen vil ske via link på Dansk Standards hjemmeside.
 • Eksamen er på engelsk.
 • Der er 90 minutter til rådighed for besvarelse af eksamen.
 • Hjælpemidler er ikke tilladt. Dette omfatter noter, ISO 21500 og ISO 21502 standarderne, bøger, mobiltelefoner, PC mv.
 • Eksamen består af forskellige afsnit med forskellige spørgsmålstyper - alle med en score-værdi:
  - multiple choice-spørgsmål.
  - komplekse multiple choice-spørgsmål.
  - grafiske ”fill in the blanks”-spørgsmål.
 • Den højest mulige score ved eksamen er 173 point. For at bestå eksamen kræves minimum 118 point.
 • Det er en ren bestået/ikke bestået eksamen, hvorfor der ikke er mulighed for individuel feedback vedr. score eller lign.
 • Ved beståelse distribueres certifikat i henhold til aftale med den tilknyttede uddannelsesinstitution.
 • Hvis du ikke består eksamen, modtager du en e-mail med besked herom.
 • Har du nedsat funktionsevne, fx ordblindhed, er du velkommen til at kontakte os med henblik på eksamensdeltagelse på særlige vilkår.
Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: pab@ds.dk
T: 39966223