ISO 21500 og ISO 21502

Tilmelding til test

Tilmelding til test i ISO 21500 og ISO 21502.

DTU / DTU Engineering Technology

Dato og tid: 19. august kl. 10:00-11:15

Tilmeldingsfrist: 14. august

Sted: Online

Tilmelding

 

Maskinmesterskolen København

Dato og tid: 19. august kl. 10:00-11:15

Tilmeldingsfrist: 14. august

Sted: Online

Tilmelding

CBS

Dato og tid: 19. august 2023 kl. 10-11:15

Tilmeldingsfrist: 14. august 2023

Sted:  Online

Tilmelding

Fredericia Maskinmesterskole

Dato og tid: 6. juni 2023 kl. 15:00-16:15

Tilmeldingsfrist: d. 31. maj 2023

Sted: Online

Tilmelding

University College Absalon

Dato og tid: 

Tilmeldingsfrist: 

Sted: 

 

Aalborg Universitet

Dato og tid: 6. juni 2023 kl. 15:00-16:15

Tilmeldingsfrist: d. 31. maj 2023

Sted: Online

Tilmelding

Mere information om eksamen
 • Tilmelding til eksamen vil ske via link på Dansk Standards hjemmeside.
 • Eksamen er på engelsk.
 • Der er 75 minutter til rådighed for besvarelse af eksamen.
 • Hjælpemidler er ikke tilladt. Dette omfatter noter, ISO 21500 og ISO 21502 standarderne, bøger, mobiltelefoner, PC mv.
 • Eksamen består af forskellige afsnit med forskellige spørgsmålstyper - alle med en score-værdi:
  - multiple choice-spørgsmål.
  - komplekse multiple choice-spørgsmål.
  - grafiske ”fill in the blanks”-spørgsmål.
 • Den højest mulige score ved eksamen er 173 point. For at bestå eksamen kræves minimum 118 point.
 • Det er en ren bestået/ikke bestået eksamen, hvorfor der ikke er mulighed for individuel feedback vedr. score eller lign.
 • Ved beståelse distribueres certifikat i henhold til aftale med den tilknyttede uddannelsesinstitution.
 • Hvis du ikke består eksamen, modtager du en e-mail med besked herom.
 • Har du nedsat funktionsevne, fx ordblindhed, er du velkommen til at kontakte os med henblik på eksamensdeltagelse på særlige vilkår.
Kontakt

Pernille Arendsdorf Bengtsen
Pernille Arendsdorf Bengtsen Konsulent | Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: pab@ds.dk
T: 39 96 62 23