- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Kvalitetsrengøring med INSTA 800

Rengøringsleverandører og -kunder oplever i stigende grad, at det kan være svært at definere kvalitetsrengøring ud fra objektive kriterier. INSTA 800 beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet.

Nb. Ny udgave af INSTA 800 er nu i høring.

INSTA 800 angiver et fælles rengøringssprog. Det letter samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet. Dermed mindskes risikoen for misforståelser.

 Fordele:

  • Standarden giver mulighed for entydig dokumentation af det på forhånd fastlagte kvalitetsniveau.
  • Standarden giver leverandøren mulighed for at kontrollere, at det aftalte kvalitetsniveau er nået.
  • Standarden giver medarbejderen mulighed for at kontrollere eget arbejde efter fastlagte kvalitetsprofiler. Dermed får medarbejderen gennem standarden større mulighed for at vurdere sin egen arbejdsindsats.
  • Standarden giver kunden mulighed for entydigt at specificere sine kvalitetskrav.
  • Standarden giver mulighed for at informere brugerne af lokalerne og faciliteterne om, hvilken rengøringskvalitet de kan forvente.
  • Standarden indeholder objektive målekriterier, så der ikke er tvivl om, hvilken kvalitet der er valgt.
  • Standarden gør det lettere for kunden at foretage sammenligninger af tilbud, hvilket gør det lettere for leverandøren at udforme tilbud, fordi kvalitetskravene er defineret entydigt. 

Standarden kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter, fx alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder – uafhængigt af hvilke rengøringsmetoder, hvilken frekvens eller hvilket system der anvendes.

Du kan læse mere om INSTA 800 i vores webshop.


Ny udgave af INSTA 800 på vej

INSTA 800 har de sidste 2 år undergået en revisionsproces med bidrag og deltagelse fra et engageret dansk udvalg. Af markante ændringer kan fremhæves:

  • evaluering og kontrol af urenhedsgruppe 2 er ikke længere inddelt i Tg og Stg
  • i Anneks A er der ændringer i kravene til opfølgning på certifikater, og
  • gyldighedsperioden på virksomhedsniveau er forlænget.

Næste skridt

Der afholdes møde i den nordiske gruppe den 4. og 5. december 2017, hvor der lægges sidste hånd på standarden med baggrund i indkomne kommentarer fra de 5 nordiske lande. Det er forventningen, at den reviderede udgave på dansk vil være klar til udgivelse primo 2018.

Du kan læse og kommenterer forslaget på Dansk Standards høringsportal frem til 15. oktober 2017.

Sideløbende med færdiggørelsen af standarden arbejder det danske udvalg på en vejledning til standarden, som forventes udgivet sammen med den reviderede udgave af INSTA 800.

Ønsker du at vide mere, kan du læse mere på udvalgshjemmesiden for standardiseringsudvalget S-841 – Rengøringskvalitet eller kontakte standardiseringskonsulent Lise Schmidt Aagesen på laa@ds.dk.