Rengøringskvalitet (S-841)

Udvalget for rengøringskvalitet fokuserer i øjeblikket på at revidere den nordiske standard INSTA 800, der angiver et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

Arbejdsområde

Fremtidigt ligger endnu en proces: at skabe en vejledning til brugen af INSTA 800, når den reviderede udgave foreligger ultimo 2017/primo 2018.

Alle nordiske lande deltager i processen, der ledes af et dansk sekretariat. De danske virksomheder og interessenter der deltager i revisionen, er listet nedenfor. Udvalget tilbyder også fortolkningsassistance på den eksisterende INSTA 800 i henhold til formuleret procedure, se nedenfor.

Fortolkningsassistance til INSTA 800

 1. En kort beskrivelse af eventuelle tvivlsspørgsmål indsendes pr. e-mail til Dansk Standard, svs@ds.dk, attention udvalget (S-841).
 2. Sagen behandles på det førstkommende møde i standardiseringsudvalget. Alternativt kan sekretariatet efter nærmere aftale med udvalgets formand bringe sagen i skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer.
 3. På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes en udtalelse vedr. udvalgets tolkning af den konkrete sag. Enighed om udtalelsen opnås ved konsensus og ikke ved afstemning. Udtalelsen underskrives af udvalgets formand på vegne af udvalget.
 4. Udtalelsen sendes til den/de part/parter, der har indbragt sagen og offentliggøres desuden på udvalgets side i Dansk Standards udvalgsoversigt.
 5. Udtalelser fra udvalget kan frit viderebringes med tydelig angivelse af kilde.

Udtalelser og fortolkninger

Målgruppe

Udvalget er særlig interessant for udbydere, leverandører og konsulenter af rengøringsydelser.

Pris

Er du interesseret i at deltage i revisionsarbejdet for INSTA 800 og deltage i det fremtidige arbejde med en guide for INSTA 800, er du velkommen til at kontakte konsulent Sofia Vork Stokholm på telefon 39 96 62 22 eller på mail svs@ds.dk.


Deltagere
 • Danish Consulting Service ApS
 • DI Service
 • Elite Miljø, Horsens A/S
 • Forenede Rengøring A/S
 • ISS Danmark A/S
 • Profilservice A/S
 • Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA)
 • Aalborg Universitetshospital