Rengøringskvalitet (S-841)

Arbejdsområde
Der er nedsat et ekspertudvalg, der kan hjælpe og assistere med fortolkning af eventuelle tvivlsspørgsmål til INSTA 800-serien. Den nordiske INSTA 800-serie er en standard serie, der angiver et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

Den reviderede udgave af den nordiske INSTA 800-serie blev udgivet i foråret 2018. 
 

Fortolkningsassistance til INSTA 800

Her på denne side kan du finde spørgsmål stillet til INSTA 800-serien og svar fra eksperterne. Kan du ikke finde svar på lige netop dit spørgsmål, er du velkommen til at sende dit spørgsmål til den udvalgsansvarlige, som vil sørge for at det vil blive besvaret af ekspertpanelet.

Procedure for fortolkningsassistance:

 1. En kort beskrivelse af eventuelle tvivlsspørgsmål indsendes pr. e-mail til Dansk Standard, svs@ds.dk, attention udvalget (S-841).
 2. Sagen behandles på det førstkommende møde i standardiseringsudvalget. Alternativt kan sekretariatet efter nærmere aftale med udvalgets formand bringe sagen i skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer.
 3. På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes en udtalelse vedr. udvalgets tolkning af den konkrete sag. Enighed om udtalelsen opnås ved konsensus og ikke ved afstemning. Udtalelsen underskrives af udvalgets formand på vegne af udvalget.
 4. Udtalelsen sendes til den/de part/parter, der har indbragt sagen og offentliggøres desuden på udvalgets side i Dansk Standards udvalgsoversigt.
 5. Udtalelser fra udvalget kan frit viderebringes med tydelig angivelse af kilde.

Udbytte

Som medlem af udvalget for rengøringskvalitet, har du mulighed for at give fortolkningsassistance til brugere af INSTA 800 serien og være med til at sikre at vi har en fælles forståelse for, hvordan vi tolker kravene og rammerne sat i standarden.

Målgruppe

Udvalget er særlig interessant for udbydere, leverandører og konsulenter af rengøringsydelser.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.


Deltagere
 • Dansk Service Rådgivning ApS
 • DI Service
 • Elite Miljø, Horsens A/S
 • Forenede Rengøring A/S
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • ISS Danmark A/S
 • Partneren ApS
 • Profilservice A/S
 • Region Hovedstadens Psykiatri
 • Ørsted A/S
 • Aalborg Universitetshospital