- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Rengøringskvalitet (S-841)

Udvalget for rengøringskvalitet fokuserer i øjeblikket på at revidere den nordiske standard INSTA 800, der angiver et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

Arbejdsområde

Fremtidigt ligger endnu en proces: at skabe en vejledning til brugen af INSTA 800, når den reviderede udgave foreligger ultimo 2017/primo 2018.

Alle nordiske lande deltager i processen, der ledes af et dansk sekretariat. De danske virksomheder og interessenter der deltager i revisionen, er listet nedenfor. Udvalget tilbyder også fortolkningsassistance på den eksisterende INSTA 800 i henhold til formuleret procedure, se nedenfor.

Fortolkningsassistance til INSTA 800

 1. En kort beskrivelse af eventuelle tvivlsspørgsmål indsendes pr. e-mail til Dansk Standard, laa@ds.dk, attention udvalget (S-841).
 2. Sagen behandles på det førstkommende møde i standardiseringsudvalget. Alternativt kan sekretariatet efter nærmere aftale med udvalgets formand bringe sagen i skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer.
 3. På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes en udtalelse vedr. udvalgets tolkning af den konkrete sag. Enighed om udtalelsen opnås ved konsensus og ikke ved afstemning. Udtalelsen underskrives af udvalgets formand på vegne af udvalget.
 4. Udtalelsen sendes til den/de part/parter, der har indbragt sagen og offentliggøres desuden på udvalgets side i Dansk Standards udvalgsoversigt.
 5. Udtalelser fra udvalget kan frit viderebringes med tydelig angivelse af kilde.

Udtalelser og fortolkninger

Målgruppe

Udvalget er særlig interessant for udbydere, leverandører og konsulenter af rengøringsydelser.

Pris

Er du interesseret i at deltage i revisionsarbejdet for INSTA 800 og deltage i det fremtidige arbejde med en guide for INSTA 800, er du velkommen til at kontakte konsulent Lise Schmidt Aagesen på telefon 40 90 05 99 eller på mail laa@ds.dk.


Nyheder

INSTA 800 er i høring

Den reviderede udgave af INSTA 800 er i høring  på Dansk Standards høringsportal, og der er mulighed for kommentering frem til 15. oktober 2017.

Af markante ændringer kan fremhæves, at evaluering og kontrol af urenhedsgruppe 2 ikke længere er inddelt i Tg og Stg samt at der i Anneks A er ændringer i kravene til opfølgning på certifikater, og gyldighedsperioden på virksomhedsniveau er forlænget.

Næste skridt

Der afholdes møde i den nordiske gruppe den 4-5 december 2017, hvor der lægges sidste hånd på standarden, med baggrund i indkomne kommentarer fra de 5 nordiske lande. Det er forventningen at den reviderede udgave på dansk vil være klar til udgivelse primo 2018.

Sideløbende med færdiggørelsen af standarden, arbejder det danske udvalg på en vejledning til standarden som forventes udgivet sammen med den reviderede udgave af INSTA 800.

Læs og kommentér.


Deltagere
 • Danish Consulting Service ApS
 • DI Service
 • Elite Miljø, Horsens A/S
 • Forenede Rengøring A/S
 • ISS Danmark A/S
 • Profilservice A/S
 • Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA)
 • Aalborg Universitetshospital