CE-mærket – logo

Få information om selve CE-mærket (logoet), herunder dimensioner og placering.

Hvor CE-mærket skal placeres, og hvordan CE-mærket skal udformes, kan variere, afhængigt af hvilket produkt der er tale om. De nærmere anvisninger om placering, indhold og udformning står i den harmoniserede standard. Hvis ikke der findes en harmoniseret standard, er det de generelle anvisninger i direktivet, der skal anvendes.

Download CE-mærket.