Hvordan arbejder et s-udvalg?

Alle kan blive medlem af et s-udvalg - et standardiseringsudvalg hos Dansk Standard. Som regel kommer medlemmerne fra forskellige interessenter og målet med arbejdet er at skabe enig om indholdet af den fremtidige standard.

Udvalgsarbejdet sikrer bl.a., at du er i front med den nyeste viden om udviklingen af standarder inden for dit fagområde. Det giver dig en unik position for at tilpasse processer og produkter til fremtiden. 

Du kan læse mere om standardiseringsudvalg her.