Hvorfor er standarder et globalt begreb?

Standarder er et fælles sprog som tales over hele verden. Et sprog som bruges til samhandel og forretningsudvikling. Derfor er 99 % af de standarder der udkommer i Danmark europæiske eller internationale standarder.

Standarder letter den internationale handel og blev derfor vigtige, da man i 1985 vedtog det indre marked i Europa med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser. Når et produkt overholder en standard, kan det næsten altid frit omsættes i andre EU-lande og skal ikke igennem en række tids- og omkostningskrævende nationale kontrolforanstaltninger. En standard vil oftest redegøre for væsentlige dele af et produkt eller en proces. Den kan bl.a. beskrive fremgangsmåder, angive specifikationer eller fastlægge fagudtryk.