Eksamen i projektledelse for studerende – ISO 21500

De fleste organisationer arbejder i større eller mindre omfang projektorienteret. ISO 21500 for vejledning i projektledelse kan her bidrage til de ansattes grundlæggende forståelse for projektarbejdet, og en systematik for processer og begreber inden for projektledelse. Med Dansk Standards eksamen kan studerende nu få bevis for deres kompetencer i ISO 21500.

Om standarden

Den internationale standard ISO 21500 indeholder vejledning i begreber og processer i projektledelse, som har betydning og indflydelse på projekters gennemførelse. 

Den internationale standard ISO 21500 er platform for både amerikanske, engelske og europæiske projektcertificeringer, så de studerende får et forspring, når de kommer ud i de globale virksomheder, der arbejder med forskellige projektmodeller.

Projektcertificeringen giver de studerende en væsentlig kompetence, da de ofte kommer ud i virksomheder, hvor de skal indgå i samarbejder med mange aktører. Derfor er det afgørende, at de har en stor forståelse for projekter.

Om eksamen

Dansk Standard tilbyder eksamen i ISO 21500 i samarbejde med nedenstående uddannelsesinstitutioner. Formålet med eksamen er – på basis af et forudgående uddannelsesforløb - at styrke de studerendes projektledelseskompetencer til gavn for deres videre arbejdsliv.  

Adgangsgivende kurser til eksamen:Oversigt over Dansk Standard certificerede projektledere iht. ISO 21500