Det koster det

Udvalg i Dansk Standard mødes ca. 2-4 gange årligt, og medlemskabet koster 15.900-19.900 kr. årligt ekskl. moms.

Deltagelse i et standardiseringsudvalg kan ske ved henvendelse til Dansk Standard. Når arbejdet i udvalget er i gang, er du med til definere indholdet i standarderne. Det gør du ved at forholde dig til udkast, kommentere og stille forslag. Du og de øvrige medlemmer drøfter, hvad standarden skal kunne. Det er her, jeres samlede viden kommer i spil.

Der tilbydes rabatter for særlige grupper

  • Små virksomheder (< 10 ansatte): 50 % rabat
  • Ngo’er: gratis deltagelse i udvalgsarbejdet
  • Universiteter: 50 % rabat.

Mange udvalgsmedlemmer betragter det som en form for efteruddannelse at deltage i arbejdet. De opnår kendskab til sidste nyt på området samt mulighed for at få både netværk og sparring om væsentlige problemstillinger med kompetente fagpersoner, som normalt ikke træffes under tilsvarende uformelle former.

Udvalgsarbejdet giver mig en konkurrencemæssig fordel, fordi jeg får tidligere viden om væsentlige forhold for branchen end mine konkurrenter.

Nis Pedersen
Direktør
Anteco (S-401 Skorstensforum)

For yderligere specifikation henvises til:

Læs også

Derfor skal du deltage i et udvalg