Ansøgning om status som NGO- eller Forbrugerrepræsentant i Standardiseringsudvalg

En NGO betragtes i DS regi, som en organisationens, hvis mission er at varetage samfundsmæssige interesser inden for forbrugerbeskyttelse, sundhed, miljø eller sociale forhold. Organisationen må ikke have et kommercielt formål.

Ansøgning
*
*
*
*
*
*
Sammensætningen af organisationens økonomiske grundlag
*
Hvilke samfundsmæssige interesser varetages inden for forbrugerbeskyttelse, sundhed, miljø eller sociale forhold
*
*
*