Dit udvalgsarbejde

Hos Dansk Standard er vi eksperter i standardisering, og vi faciliterer processen. Vores kerneprodukt er standarder. Men vi laver ikke standarderne selv – det gør brugerne.

Når arbejdet i udvalget er i gang, er du med til definere indholdet i standarderne. Arbejdet foregår i forbindelse med udvalgsmøderne, hvor beslutninger bliver truffet baseret på størst mulig enighed. Derfor er processen på møderne, hvor diskussioner og fremlæggelse af fagligt funderede argumenter finder sted, alfa og omega for at opnå det bedste resultat i den endelige standard.

Du er med til at:

  • diskutere og argumentere i udvalget
  • udarbejde udvalgets strategi, fokus og mærkesager
  • behandle kommentarer i forbindelse med offentlige høringer
  • udarbejde forslag til høringssvar
  • rapportere til de øvrige udvalgsmedlemmer efter deltagelse i internationale møder
  • bidrage til formidlingen af arbejdet og standarderne

Dansk Standard faciliterer arbejdet i udvalget, og en fast konsulent fra Dansk Standard deltager i alle udvalgets møder. Konsulenten sørger for, at du til en hver tid er velinformeret, modtager mødeindkaldelser, referater mv. Det er også konsulenten fra Dansk Standard, der klæder relevante udvalgsmedlemmer på til fælles repræsentation ved udenlandske møder.

Scroll ned og få en detaljeret oversigt over dit udvalgsarbejde fra første kick off-møde til publicering af standarden