Erklæring om tildeling af udnyttelsesret

Læs mere om 'Erklæring om tildeling af udnyttelsesret'.

1.  Inden for rammerne af Bernerkonventionen om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker:

(a) tildeler jeg ved accept af Dansk Standards gældende ”Bestemmelser for standardiseringsydelser” eksklusivt og uigenkaldeligt Dansk Standard – og derigennem de standardiseringsorganisationer, som Dansk Standard er medlem af: ISO, IEC, CEN, CENELEC og ETSI - udnyttelsesretten til mine intellektuelle bidrag i den form, de er gengivet i de publikationer, der udgives af Dansk Standard eller en af de førnævnte organisationer.

(b) accepterer jeg, at DS-produkter, der indeholder alle eller dele af mine bidrag, kan udgives uden angivelse af mit navn.

(c)  accepterer jeg, i hele den beskyttelsestid der er fastlagt ved lov, at udnyttelsen vil finde sted uden angivelse af mit navn.

(d)  accepterer jeg, at denne tildeling ikke udelukker, at jeg kan fortsætte med at udnytte mine egne bidrag, der kan ophavsretsbeskyttes, til mine egne formål, forudsat at denne udnyttelse ikke har en ugunstig indvirkning på udnyttelsen af de publikationer, der er angivet i (a) ovenfor.

2. Skulle jeg tilbyde intellektuelle bidrag, som jeg ikke personligt har ophavsret til, forpligter jeg mig til at gøre mig det nødvendige for at meddele dette enten til den relevante DS-medarbejder med henvisning til denne erklæring, og til at oplyse navnet på indehaveren af ophavsretten, hvis jeg er bekendt dermed, med henblik på at sikre, at udnyttelsesretten tildeles Dansk Standard.

3.  Den tildelte udnyttelsesret gives uden vederlag i hele verden og dækker alle sprog og alle former for udnyttelse, der er kendt på nuværende tidspunkt, i særdeleshed og uden begrænsninger: publikation, gengivelse og tilpasning ved hjælp af alle midler og alle grafiske understøttelsessystemer, i form af udskrift, tryk, fotokopi, mikrofilm, og via alle magnetiske, elektroniske og nummeriske understøttelsessystemer, hukommelseskort, CD-rom'er, dvd'er, Blu-Ray, film, fotografier, lysbilleder, teledistribution, kabel, satellit, webanvendelser og online-dokumentservere og –netværk, distribution, del-distribution, oversættelse, vederlag fra mangfoldiggørelse, kommunikation til offentligheden helt eller delvist, som resumé eller med kommentarer, overførsler af udnyttelseslicenser til tredjemand.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140