15. april 2024 kl. 8.45-10.30

Morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet – hvad betyder det nye bygningsdirektiv for Danmark, og hvordan kommer vi i gang med den næste danske renoveringsbølge?

Morgenbriefing

EU-landene, Europa-Kommissionen og EU-parlamentet er blevet enige om et nyt bygningsdirektiv, der sætter minimumkrav til, hvordan medlemslandene skal mindske energiforbruget og dermed klimabelastningen i deres bygningsmasse.

Direktivet lægger bl.a. op til, at:

  • De dårligste 16 pct. af bygningsmassen (ekskl. boliger) skal forbedre energistandarden inden 2030 og 26 pct. inden 2033, hvilket i Danmark svarer til, at de fleste F- og G-mærkede bygninger skal være forbedret i 2030.
  • Fossile brændsler skal udfases af den individuelle opvarmning senest i 2040. Det skal desuden være slut med at give subsidier til olie- og gasfyr fra 2025.
  • Nye bygninger skal udlede nul emissioner fra fossile brændstoffer på stedet – gældende allerede fra den 1. januar 2028 for offentligt ejede bygninger og fra den 1. januar 2030 for alle andre nye bygninger.
  • Der skal udarbejdes nationale planer for renovering af bygninger og dekarbonisering af bygningsmassen samt nationale ordninger for bygningsrenoveringspas til vejledning af bygningsejere.
  • Installation af solenergianlæg vil blive normen for nye bygninger.
Anne Sophie Callesen
Anne Sophie Callesen Public Affairs Senior Consultant
Public Affairs
E: ac@ds.dk
T: 39 96 62 95