Webinar 8. marts, kl. 10.00 – 11.30

Få værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Få et overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet nationalt og internationalt, samt hvor og hvordan du kan få mere viden om cirkulær økonomi i byggeriet.

Oversigt

En vigtig del af den cirkulære økonomi er byggeriet (CØB). Byggeriet anvender ifølge FN 1/3 af alle ressourcer i verden. Og alene i Danmark står bygge- og anlægsbranchen for ca. 30 % af den samlede CO2-udledning, direkte eller indirekte.

Byggeriets værdikæde omfatter en stor og mangfoldig gruppe af virksomheder og aktører med forskellige behov, men den fulde gevinst af CØB kan først opnås, når alle branchens aktører arbejder sammen. Her er standarder et vigtigt værktøj, da de skaber et fælles sprog på tværs af aktører og sikrer fælles metoder i alle led af byggeriets værdikæde samt danner grundlag for en fælles samarbejdsmodel.

Sammen med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), som bl.a. samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggebranchen, afholder Dansk Standard dette webinar, der giver dig indblik i, hvad der sker inden for standardisering af CØB-området, samt hvordan du kan hente viden og sparring hos VCØB.

På webinaret vil oplægsholderne fortælle om, hvordan standardiseringsarbejdet med cirkulær økonomi i byggeriet foregår på nationalt og europæisk plan samt give dig indblik i kommende aktiviteter og arrangementer hos VCØB.

Det får du ud af det

  • Indblik i, hvordan standardiseringsarbejde inden for CØB foregår, og hvordan din stemme kan blive hørt.
  • En opdatering omkring, hvor vi i Danmark befinder os ift. standardisering af CØB, samt hvordan du kan holde dig orienteret.
  • Overblik over de ændringer, som VCØB vil gennemgå i denne kommende periode, hvor VCØB’s community kommer til at være helt essentiel for organisationens fortsatte arbejde. Derudover får du også information om kommende arrangementer fra VCØB.

Målgruppe

Alle, som beskæftiger sig inden for byggebranchen og arbejder med eller er interesserede i cirkulær økonomi i byggeriet.

Program

  • Standardisering inden for CØ i Byggeriet v/ Charlotte Forsingdal, seniorkonsulent, Dansk Standard
  • Status samt proces for udvikling af standarden, ”Framework, principles, and definitions” v/Lisbeth Ottosen, professor, head of section for Materials and Durability, DTU SUSTAIN
  • Task Group-forberedelse af forslag til ny/nye standarder v/Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects
  • Om at deltage i en arbejdsgruppe, og hvordan StructuralReuse spiller ind i standardiseringsarbejdet v/ Karoline Fogh Gustafsson, Teamlead & Konsulent hos Lendager
  • Titel kommer v/Lise Lyngfelt Molander, forretningschef for bæredygtighed, Teknologisk Institut

Webinaret holdes i samarbejde med

Få værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Kontakt


Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32