Photo by Helloquence on Unsplash

Endagskursus

Konsekvensanalyse (DPIA)

På kurset lærer du at gennemføre konsekvensvurderinger i forhold til din organisations persondata med afsæt i privacy-standarden ISO/IEC 29134.

Information vedrørende Corona virus
Dansk Standard har midlertidigt indstillet afholdelsen af fysiske kurser. Har du tilmeldt dig et aflyst kursus, får du direkte besked om aflysningen. Hold øje med hjemmesiden for kurser der afholdes online samt nye datoer for fysiske kurser (med forbehold for eventuelle senere aflysninger).


Oversigt

På kurset lærer du at gennemføre konsekvensvurderinger i forhold til din organisations persondata med afsæt i privacy-standarden ISO/IEC 29134.

Vi opsummerer de nye lovkrav og standarder, og klæder dig på til at kunne vurdere potentielle privacy-indvirkninger af fx en proces, et system eller en enhed, som behandler persondata. Herefter gennemgås det, hvordan de fundne risici kan håndteres som en del af det samlede arbejde med risikostyring.

Kurset giver dig

 • Overblik over konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse efter GDPR, artikel 35
 • Viden om ISO/IEC 29134 og relation til øvrige standarder
 • Værktøjer til vurdering af mulige konsekvenser for den registrerede
 • Vejledning i valg af foranstaltninger til håndtering af risici for den registrerede

Målgruppe

Ledere, medarbejdere, DPO’ere eller rådgivere med ansvar for at tilse eller udføre opgaver i forbindelse med konsekvensvurderinger eller behandlingssikkerhed efter GDPR.

Underviser

Anders Linde, chefkonsulent i Dansk Standard, har +8 års erfaring med anvendelse og implementering af ISO/IEC 27001 for informationssikkerhed. Anders har bl.a. hjulpet Forsvaret, Nordea, Danmarks Domstole og Kbh. Kommune med rådgivning inden for informationssikkerhed. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Anders på ali@ds.dk.

Program

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Introduktion til risikostyring og konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse efter GDPR, artikel 35
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Præsentation af ISO/IEC 29134 og relation til øvrige standarder
 • 11:00 Kortlægning af aktiviteter, formål, nødvendighed og rimelighed
 • 12:30 Frokost
 • 13:30 Vurdering: identifikation, analyse og evaluering af risici
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering af risici
 • 15:30 Rapportering: udarbejdelse af DPIA-rapport
 • 16:15 Opsamling

Dato for afholdelse