Tirsdag d. 25. januar, kl. 14 – 16 (fysisk og online)

Temamøde om ny udgave af DS 447 - Ventilation i bygninger

Bliv opdateret på de nye krav i den kommende udgave af DS 447 - Ventilation i bygninger. Standarden er bl.a. revideret i henhold til de nye krav i BR18 og Ecodesign.

Oversigt

Standarden, DS 447 - Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, kommer i en ny udgave d. 1. januar 2022.

I den forbindelse inviterer Danvak og Dansk Standard til et fælles arrangement, hvor du vil blive præsenteret for de nye krav til ventilation. Kravene omfatter forhold, der vedrører alle faser i byggeriet – herunder projektering, udførelse, aflevering, service, drift og vedligehold. Desuden stiller standarden en lang række produktkrav.

Ud over at være en central systemstandard for sikring af kvaliteten af ventilationssystemer i byggeriet i Danmark, er DS 447 også en nøgle til hele det europæiske kompleks af systemstandarder, indeklimastandarder og produktstandarder på området, da DS 447 henviser til disse standarder.

DS 447 er også central, idet Bygningsreglementet stiller krav om anvendelse af standarden i Bygningsreglementets kapitel 22 om ventilation. Desuden er standarden integreret i Bygningsreglementets vejledning om ventilation og vejledning om funktionsafprøvning.

På mødet vil vi også gennemgå i detaljer, hvorledes DS447 hænger sammen med ændringerne i Bygningsreglementet, som ligeledes offentliggøres 1. januar 2022.

Revisionen af standarden er gennemført i tæt dialog med Bolig- og Planstyrelsen (BPST).

Det får du ud af det

 • Generelt indblik i den nye DS447
 • Viden om de nye krav til indeklima i BR18 og Ecodesign
 • Mulighed for at stille spørgsmål til standarden

Målgruppe

Rådgivende ingeniører og personer fra ventilationsbranchen såsom producenter og installatører.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vartou Forsingdal, konsulent i Dansk Standard på mail: cfo@ds.dk eller mobil: 60124505.

Program

 • Velkommen og praktiske oplysninger v/DANVAK og DS
 • Indledning og relation til BR2022 (Johannes Martin Utoft Christensen, BPST)
 • Indeklima (Bjarne W. Olesen, ICIEE DTU)
 • Projektering af mekanisk ventilation (Morten Zimmermann, EKJ)
 • Mekanisk ventilation til en-familieboliger (Christen Lautrup, GENVEX)
 • Mekanisk ventilation – øvrige forhold (Lennart Østergaard, VELTEK)
 • Naturlig og hybrid ventilation (Jannick K. Roth, WindowMaster International)
 • Indregulering, tæthedsprøvning, aflevering (Lennart Østergaard