Udvalg

Svejsning (S-047)

Udvalget arbejder med standardisering inden for svejsning af metalliske materialer og tilsvarende processer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lone Skjerning 1635X489 Neu

Kontakt

Lone Skjerning
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for svejsning af metalliske materialer og tilsvarende processer. 

Stort set alle metalliske produkter og konstruktioner indeholder svejsninger. Sikring af svejsningens kvalitet afhænger i høj grad af styring af svejsearbejdet, validering, verifikation og dokumentation. Og standarderne på svejseområdet udgør en platform for hvorledes kravene stilles og imødekommes i industrien.  

Den europæiske tekniske komité CEN/TC 121 Welding and allied processes fik i sin tid opgaven med at etablere alle nødvendige svejsestandarder – til erstatning for tidligere nationale standarder – med henblik på at understøtte realiseringen af det indre marked. Et arbejde der senere har udviklet sig til et samarbejde med den internationale tekniske komité ISO/TC 44 Welding and allied processes for at skabe en fælles global platform af svejsestandarder.

Arbejdsområdet omfatter udvikling af standarder for terminologi, definitioner og symboler på tegninger, apparater og udstyr til svejsning, råmaterialer (gas, grund- samt tilsatsmaterialer) svejseprocedurer og regler, metoder til prøvning og kontrol, udførelse af svejste samlinger, kvalificering og/eller uddannelse af svejsepersonale samt arbejdsmiljø.

Udvalgets fokus områder er at medvirke til at gennemføre den løbende revision af de mere 300 eksisterende svejsestandarder. Særlig fokus er arbejdet med personalekvalifikationer i svejseværksteder, svejseprocedurestandarder, kvalitetsstyring og kvalitetsniveauer for svejsefejl.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

I forord til ISO-standarder er anført, at i tilfælde af forespørgsler til standarder skal der rettes henvendelse til det nationale standardiseringsorgan, som i Danmark er DS og standardiseringsudvalget S 47, Svejsning. 

Dette er et redskab for at opnå feedback fra brugere af standarder, både med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål og klarlægning af eventuelle fejl og mangler i ISO standarder.

Sådanne spørgsmål kan fremsendes ved udfyldelse af blanket, som findes på ISO/TC 44’s officielle hjemmeside via dette link: interpretation request form

Allerede tilgængelig svar på fremsatte forespørgsler findes her.

ISO/TC 44’s officielle hjemmeside findes her: https://committee.iso.org/home/tc44
Siden indeholder bl.a. nyheder samt information om projekter under udarbejdelse og udgivne standarder.  

Målgruppe

Producenter og leverandører af svejseudstyr, den metalbearbejdende industri, inspektionsorganer, rådgivere og myndigheder samt uddannelsesinstitutioner for svejsning.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Det siger medlemmerne.

FORCE deltager, fordi S-047 er en fantastisk platform for alt, hvad der rører sig inden for svejseverdenen. Vi får en masse information, som vi bruger i vores dagligdag, og er med til sikre gennem kommenteringen, at standarderne bliver letlæselige og især entydige.

Hans Knudsen, FORCE

Deltagere

  • Force Technology
  • Frank Jeppesen
  • Industriens Uddannelser, IU
  • Migatronic A/S
  • Nordisk Svejse Kontrol A/S
  • Pearlite ApS
  • Weldadvice
  • Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S