Maskiner og mekanik

Området vedrører standardiseringsaktiviteterne inden for en række direktivområder – herunder maskindirektivet, elevatordirektivet og direktivet for trykbærende anlæg. Standarderne på området er kendetegnet ved at omfatte relativt mange såkaldt harmoniserede standarder. Ved at anvende de harmoniserede standarder, som er bundet op på krav udstukket i direktiverne, kan virksomhederne på enkel måde tilegne sig viden om, hvordan design- og fremstillingsprocesser tilvejebringes på teknisk og økonomisk optimal måde.