Udvalg

Sundhedsinformatik - SUSI (S-273)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for sundhedsinformatik.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Jeanett Fleron 1635X489 Neu

Kontakt

Jeanett Fleron
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Arbejdsområde

Som medlem af udvalg S-273 får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for sundhedsinformatik.

Udvalget arbejder med standardisering inden for områder relateret til systemarkitektur til den elektroniske patientjournal, terminologi, informationssikkerhed, digital billedtransmission, sikkerhed i sundhedssoftware relateret til medicinsk udstyr og it sundhedssystemer, AI teknologier for sundhedsinformatik, pharma og businessmedicin, personlig digital sundhed samt genomics informatik med et fokus på repræsentation af metadata indenfor blandt andet anvendelse af omics, genomics, phenomics og proteomics til støtte for menneskers sundhed og klinisk forskning.

Dette standardiseringsarbejde er vigtigt, idet standarderne er en grundlæggende forudsætning for at nå de nationale målsætninger omkring leverandøruafhængighed og systemintegration.Udvalget følger aktivt det europæiske standardiseringsarbejde i CEN/TC 251 Health informatics og det internationale standardiseringsarbejde iISO/TC 215 Health informatics. Udvalgsmedlemmer har mulighed for at opnå direkte indflydelse på standardiseringsudviklingen, være på forkant med de standarder der er markedstyrende og hjemtage viden gennem de færdige standarder og regulatoriske regler for området.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Dansk Standard understøtter faciliteringen og udvalgsmedlemmernes aktive deltagelse. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Leverandører af sundhedsinformatik, systemansvarlige og ansatte inden for det offentlige- og private sundhedsvæsen, private virksomheder, systemudviklere og forskere samt slutbrugere af sundhedsvæsenets it-teknologi.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Cercare Medical ApS
 • Evoplexus Medics ApS
 • Getinge IT Solutions ApS
 • GS1 Denmark
 • Lægemiddelstyrelsen
 • MedCom
 • MedTrace Pharma A/S
 • Nationalt Genom Center
 • NNIT A/S
 • Region Hovedstaden
 • Rigshospitalet
 • Sundhedsdatastyrelsen