Udvalg

Sundhedsinformatik - SUSI (S-273)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for sundhedsinformatik.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Jeanett Fleron 1635X489 Neu
Næste møde
17 sep

Kontakt

Jeanett Fleron
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Arbejdsområde

Som medlem i dette udvalg får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder indenfor sundhedsinformatik. Således er du på forkant med de standarder, der former markedet. Du bliver en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder, og du får mulighed for at bringe din viden og idéer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.

Udvalget arbejder med standardisering indenfor områder relateret til systemarkitektur til den elektroniske patientjournal, terminologi, informationssikkerhed, digital billedtransmission, sikkerhed i sundhedssoftware relateret til medicinsk udstyr og it-sundhedssystemer, AI-teknologiers anvendelse ift. sundhedsinformatik, proces- og kvalitetsforbedring, telesundhed og virtuel pleje, lægemiddelområdet, personlig digital sundhed samt genomics informatik med et fokus på repræsentation af metadata indenfor blandt andet anvendelse af omics, genomics, phenomics og proteomics til støtte for menneskers sundhed og klinisk forskning.

Dette standardiseringsarbejde er vigtigt, idet standarderne er en grundlæggende forudsætning for at nå de nationale målsætninger omkring leverandøruafhængighed og systemintegration.

Udvalget følger aktivt det europæiske standardiseringsarbejde i CEN/TC 251 Health informatics og det internationale standardiseringsarbejde i ISO/TC 215 Health informatics. Som udvalgsmedlem har du mulighed for at opnå direkte indflydelse på standardiseringsudviklingen, være på forkant med de standarder, der er markedsstyrende, og hjemtage viden gennem standarder og regulatoriske regler for området.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Dansk Standard understøtter faciliteringen og udvalgsmedlemmernes aktive deltagelse. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer, der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Leverandører af sundhedsinformatik, systemansvarlige og ansatte inden for det offentlige- og private sundhedsvæsen, private virksomheder, systemudviklere og forskere samt slutbrugere af sundhedsvæsenets it-teknologi.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

Deltagere

 • Anders Vidstrup
 • Cercare Medical ApS
 • Evoplexus Medics ApS
 • Fonden Data For Good
 • Getinge IT Solutions ApS
 • GS1 Denmark
 • Jbs-Consultancy
 • Lægemiddelstyrelsen
 • MedCom
 • MedTrace Pharma A/S
 • Nationalt Genom Center NGC
 • NorMed Consulting
 • Region Hovedstaden
 • Rigshospitalet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Ward247 ApS