Varme-og kølesystemer i bygninger (S-316)

Udvalget fokuserer på et konsistent norm- og standardsæt for alle typer varmesystemer i bygninger med DS 469:2013 som den  styrende norm med europæiske system- og produktstandarder.

Arbejdsområde

Som medlem i dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af europæiske og internationale standarder inden for varme- og kølesystemer i bygninger. DS 469:2013 Varme og-køleanlæg i bygninger er styrende ved krav i Bygningsreglement BR 18 og tæt relation til europæiske system- og produktstandarder. Udvalgets strategi vil sikre et konsistent norm- og standardsæt af danske, europæiske og internationale standarder indenfor bygningers varmesystemer.

EU Kommissionen har med målet om at reducere energiforbruget i byggesektoren revideret direktivet EPBD ombygningers energimæssige ydeevne, således at alle nye bygninger i EU skal være næsten 0-energi bygninger fra 2020. Direktivet stiller herudover krav om, at der skal indføres energimærkning af bygninger.

Den seneste revision af EPBD-direktivet omfatter mandat M/480 og medfører en revision af 41 europæiske standarder, hvilket ligeledes giver dig som udvalgsmedlem mulighed for at få stor indflydelse og indsigt i udviklingen af fremtidens standarder om bygningers energimæssige systemer.

Følgende andre udvalg arbejder ligeledes på området bygningers energieffektivitet DS/S-313 Ventilation, DS/S-61 Belysning, DS/S-348 Bygningsautomatik og DS/S-181 Termisk isolering.

Standarder udarbejdes med relation til

 • Bygningsreglementet BR 18
 • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne, EPBD - Recast M/480 EPB
 • EuP Direktivet

Samarbejdende myndigheder er Energistyrelsen, Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, producenter, forsyningsselskaber og myndigheder.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Der er udarbejdet en FAQ, hvor der kan stilles spørgsmål og modtages svar om standarden.

FAQ om varme-og kølesystemer i bygninger.


Deltagere
 • Danfoss A/S
 • Dansk Gasteknisk Center A/S
 • Projekt Universitetshospital Køge
 • Roth Nordic A/S
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Uponor VVS A/S