Varme-og kølesystemer i bygninger (S-316)

Udvalget fokuserer på et konsistent norm- og standardsæt for alle typer varmesystemer i bygninger med DS 469:2013 som den  styrende norm med europæiske system- og produktstandarder.

Arbejdsområde

Som medlem i dette udvalg får du mulighed for at præge udviklingen af europæiske og internationale standarder inden for varme- og kølesystemer i bygninger. DS 469:2013 Varme og-køleanlæg i bygninger er styrende ved krav i Bygningsreglement BR 18 og tæt relation til europæiske system- og produktstandarder. Udvalgets strategi vil sikre et konsistent norm- og standardsæt af danske, europæiske og internationale standarder indenfor bygningers varmesystemer.

EU Kommissionen har med målet om at reducere energiforbruget i byggesektoren revideret direktivet EPBD ombygningers energimæssige ydeevne, således at alle nye bygninger i EU skal være næsten 0-energi bygninger fra 2020. Direktivet stiller herudover krav om, at der skal indføres energimærkning af bygninger.

Den seneste revision af EPBD-direktivet omfatter mandat M/480 og medfører en revision af 41 europæiske standarder, hvilket ligeledes giver dig som udvalgsmedlem mulighed for at få stor indflydelse og indsigt i udviklingen af fremtidens standarder om bygningers energimæssige systemer.

Følgende andre udvalg arbejder ligeledes på området bygningers energieffektivitet DS/S-313 Ventilation, DS/S-61 Belysning, DS/S-348 Bygningsautomatik og DS/S-181 Termisk isolering.

Standarder udarbejdes med relation til

 • Bygningsreglementet BR 15
 • Direktivet for bygningers energimæssige ydeevne, EPBD - Recast M/480 EPB
 • EuP Direktivet

Samarbejdende myndigheder er Energistyrelsen og Arbejdstilsynet.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, producenter, forsyningsselskaber og myndigheder.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Nyheder

Der er udarbejdet en FAQ, hvor der kan stilles spørgsmål og modtages svar om standarden.

FAQ om varme-og kølesystemer i bygninger.


Deltagere
 • Danfoss A/S
 • Dansk Gasteknisk Center A/S
 • Projekt Universitetshospital Køge
 • Roth Nordic A/S
 • Schlüter-Systems
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Uponor VVS A/S