Udvalg

Betonteknologi (S-328)

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for beton og delmaterialer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Erling Trudsoe 1635X489 (1)
Næste møde
08 dec

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39966119

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget, får du mulighed for at præge det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for beton og delmaterialer. Udvalgets arbejdsområde dækker herunder cement, tilslag, reparationsprodukter til beton, fibre til beton, tilsætningsstoffer, flyveaske, mikrosilika og blandevand.

Udvalget deltager aktivt i CEN TC 104, EN 206-1 for beton og betonrelaterede produkter, CEN TC 51 for cement og CEN TC 154/SC 2 for tilslag til beton, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for indflydelse på den europæiske regulering.

Du kan læse om henvendelser til udvalget og dertilhørende svar.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Betonelement-Foreningen c/o DI
 • COWI A/S
 • CRH Concrete A/S
 • Dansk Natursten A/S
 • DI Dansk Byggeri
 • Emcon A/S
 • Emineral A/S
 • Faxe Kalk A/S
 • Hi-Con A/S
 • Master Builders Solutions Denmark A/S
 • NCC Roads A/S
 • Omya AB
 • Pelcon Materials and Testing ApS
 • Roskilde Sten og Grus ApS
 • Teknologisk Institut
 • Trafikstyrelsen
 • Unicon A/S
 • Aalborg Portland A/S