Betonteknologi (S-328)

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for beton og delmaterialer.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget, får du mulighed for at præge det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for beton og delmaterialer. Udvalgets arbejdsområde dækker herunder cement, tilslag, reparationsprodukter til beton, fibre til beton, tilsætningsstoffer, flyveaske, mikrosilika og blandevand.

Udvalget deltager aktivt i CEN TC 104, EN 206-1 for beton og betonrelaterede produkter, CEN TC 51 for cement og CEN TC 154/SC 2 for tilslag til beton, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for indflydelse på den europæiske regulering.

Du kan læse om henvendelser til udvalget og dertilhørende svar.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Til orientering er det det danske anneks DS/EN 206 DK NA:2018 ved at blive tilrettet til en 2019-udgave. 

Dansk Standard forventer at kunne udgive DS/EN 206 DK NA:2019 medio august 2019. Dansk Standard forventer, at overgangsperioden i DS/EN 206 DK NA:2019 kommer til at løbe frem til og med 31. december 2019. Frem til overgangsperiodens udløb kan man både bruge DS 2426 og de bagvedliggende standarder EN 206-1 og EN 206-9, DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206 eller DS/EN 206 DK NA:2019 og den bagvedliggende EN 206. Efter overgangsperiodens udløb kan man kun bruge DS/EN 206 DK NA:2019 og den bagvedliggende EN 206.

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og myndigheder.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Betonelement-Foreningen
 • COWI A/S
 • CRH Concrete A/S
 • Dansk Natursten A/S
 • Emcon A/S
 • Emineral A/S
 • Faxe Kalk A/S
 • Gammelrand Beton A/S
 • NCC Roads A/S
 • Omya AB
 • Pelcon Materials and Testing ApS
 • Roskilde Sten og Grus ApS
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Unicon A/S
 • Aalborg Portland A/S