Udvalg

Betonteknologi (S-328)

Udvalget varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for beton og delmaterialer.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Kaare Gros 1635X489

Kontakt

Kåre Groes
Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: kgr@ds.dk
T: 39966287

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget, får du mulighed for at præge det danske og europæiske standardiseringsarbejde inden for beton og delmaterialer. Udvalgets arbejdsområde dækker herunder cement, tilslag, reparationsprodukter til beton, fibre til beton, tilsætningsstoffer, flyveaske, mikrosilika og blandevand.

Udvalget deltager aktivt i CEN TC 104, EN 206-1 for beton og betonrelaterede produkter, CEN TC 51 for cement og CEN TC 154/SC 2 for tilslag til beton, hvilket giver dig, som udvalgsmedlem, mulighed for indflydelse på den europæiske regulering.

Du kan læse om henvendelser til udvalget og dertilhørende svar.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Angående høring af forslag til ny DS/EN 206 DK NA:2020

Egnetheden af cementtyperne CEM II/A- M og CEM II/B- M i til optagelse de respektive eksponeringsklasser i høringsforslaget til DS/EN 206 DK NA:2020, er beskrevet i en slutrapport, som offentliggøres herunder.

Slutrapporten indeholder et prøvningsprogram, der lever op til ”kravene” i forslaget til Anneks N. Kommentarer vedrørende optagelsen af disse cementtyper vil blive behandlet i lighed med de øvrige høringssvar, såfremt de modtages hos Dansk Standard senest d. 15. oktober 2020. Kommentarer hertil sendes til Dansk Standard på kgr@ds.dk.

Desuden offentliggøres nedenfor tillige TI’s rapport om ”Grøn Beton II” fra 2019, samt Aalborg Portland og TI’s fælles rapport om Futurecem, også fra 2019. Endelig offentliggøres også TI’s dokumentation som danner baggrund for en stor del af de data som indgår i slutrapporten.

Målgruppe

Rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Betonelement-Foreningen
 • COWI A/S
 • CRH Concrete A/S
 • Dansk Natursten A/S
 • Emcon A/S
 • Emineral A/S
 • Faxe Kalk A/S
 • Gammelrand Beton A/S
 • Hi-Con A/S
 • NCC Roads A/S
 • Omya AB
 • Pelcon Materials and Testing ApS
 • Roskilde Sten og Grus ApS
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Unicon A/S
 • Aalborg Portland A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.